Dementie is niet alleen achteruitgang

Lezing 26 september door Ruud Dirkse in Kruispunt in Geldrop

Ieder jaar is 21 september Wereld Alzheimer Dag. De Dementheek Geldrop besteedt dit jaar aandacht aan een andere kijk op Dementie. Met een filmvertoning van The Leisure Seeker, in Cultureel Centrum Hofdael op vrijdag 21 september. En met een lezing in ’t Kruispunt in Geldrop op woensdagavond 26 september.

Aanmelden
Toegang voor de lezing van Ruud Dirkse gaat met aanmelding. De kosten zijn €5 p.p. Aanmelden kan per mail: aanmelding@levgroep.nl of per telefoon: 06-81518014.

Dementheek
Bij de Dementheek, in de Bibliotheek in Geldrop, kun je iedere dinsdagmiddag en iedere zaterdag vrij binnenlopen, op de 2e verdieping. Het is een uitleen- en adviescentrum voor volwassenen met geheugenproblemen èn voor hun familieleden, vrienden en kennissen.

Ook met dementie kun je nog veel
Omdat de ziekte Dementie zo ingrijpend is, zijn wij geneigd vooral te kijken naar wat niet meer gaat. We laten ons daar in belangrijke mate door leiden in onze omgang met mensen met dementie.
Ruud Dirkse schreef vijf boeken over dementie en ouder worden. Hij pleit voor een hele andere benadering van dementie: kijk vooral naar wat mensen met dementie nog wèl kunnen.
En dat is veel!

Sterker nog, er zijn ook hersenfuncties die vooruit gaan tijdens het ziekteproces. En wist u dat alle mensen met dementie nog lerend vermogen hebben, hoe ernstig de ziekte ook heeft toegeslagen? Ontdek nieuwe inzichten over dementie bij deze hoopgevende en verfrissende lezing door Ruud Dirkse op 26 september, om 19.30 uur in ’t Kruispunt in Geldrop.