Duurzaamheid thema werkgroep in oprichting

Duurzaamheid wordt steeds meer het uitgangspunt bij alle activiteiten van IVN Natuureducatie. Dat vraagt om creativiteit en kennis. IVN Geldrop zoekt nu leden voor een Werkgroep Duurzaamheid die de IVN-vrijwilligers vindingrijk gaat ondersteunen maar ook initiatief neemt, adviezen uitbrengt en ontwikkelingen kritisch volgt.

Heb jij energie? Loop je al warm?
Met jou erbij hebben we de wind (meer) mee! Meld je dus aan en je ontvangt een uitnodiging voor onze eerste bijeenkomst in juli. Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij Plonie van Campen, ploniedebaar@gmail.com en Jos Klomp, klompjes@gmail.com

De natuur als beste buur
IVN is ervan overtuigd dat mensen zich pas écht bewust worden van de waarde van de natuur als ze er zelf mee in aanraking komen. Ze voelen zich dan gezonder en gelukkiger. En gaan duurzamer om met hun leefomgeving. Daarom laat IVN jong en oud de natuur van dichtbij beleven via tal van activiteiten. Die zijn vooral buiten, in het kasteelpark en onze mooie omgeving, maar ook in natuurinformatiecentrum De Paardestal. Zelfs via de website, facebook-pagina, persberichten en publicaties betrekt IVN mensen bij de natuur.

Wind uit een andere hoek
Was IVN vroeger ‘slechts’ een vereniging die activiteiten aanbood, inmiddels is landelijk overeengekomen dat IVN zich op alle niveaus roert in het maatschappelijk debat over duurzaamheid. Steeds meer moeten en willen de (plaatselijke) afdelingen een gesprekspartner worden van de (lokale) overheid en andere organisaties die zich bewegen in het (ont)groen(d)e veld. In Geldrop is IVN al jarenlang vertegenwoordigd in het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo, dat regelmatig in overleg treedt met de betreffende wethouder. Het Platform is een serieuze gesprekspartner van de gemeente.

Vele briesjes maken een storm
IVN wil burgers en buitenlui inspireren tot duurzaam handelen. De uitdrukking “het zal mijn tijd wel duren” kan echt niet meer! Een nieuw gezegde luidt: “vele briesjes maken een storm”. We kunnen met zijn allen echt een boel bereiken en willen toch zeker onze (klein)kinderen een mooie, leefbare aarde nalaten!

De werkgroep Duurzaamheid wil dan ook

  • duurzaamheidsthema’s bij alle activiteiten eenvoudig en toepasselijk onder de aandacht brengen
  • landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen kritisch volgen
  • gevraagd en ongevraagd adviseren over (duurzame) aangelegenheden op het gebied van natuur en duurzaamheid
  • waar nodig en mogelijk initiatieven nemen op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur, biodiversiteit, voedsel, leefstijl, energietransitie enz.)
  • onze eigen IVN-afdeling stimuleren steeds het goede voorbeeld te geven.