‘Badkuip’ Kleine Dommel zorgt voor droge voeten voor inwoners Geldrop

Op woensdagmiddag 30 mei hebben watergraaf Peter Glas, Erik van Herk van de provincie Noord-Brabant (afgevaardigde gedeputeerde Johan van den Hout), wethouder Jan de Bruijn (gemeente Heeze-Leende) en wethouder Hoekman-Sulman (gemeente Geldrop-Mierlo) het project Kleine Dommel officieel geopend.

Waterschap De Dommel heeft het beekdal van de Kleine Dommel afgelopen jaar opnieuw ingericht. Ten zuiden van de A67 is een gestuurd waterbergingsgebied gerealiseerd dat in tijden van hoogwater ingezet kan worden. Via twee kantelstuwen kan op zo’n moment water langer in het gebied worden vastgehouden waardoor de inwoners van Geldrop droge voeten houden.

A67 beschermd én verdere ontwikkeling natuur
De A67 wordt tevens beschermd tegen overstromingen. Voor de keuze van de precieze locatie van de kade en de stuw is overleg geweest met Rijkswaterstaat. Er is rekening gehouden met een eventuele verbreding van de A67. De snelweg sluit dan aan op het talud van de kade. Daarnaast is gewerkt aan een gezonde, natuurlijke en duurzame leefomgeving door in het beekdal de natuur verder te ontwikkelen. De beek is versmald, verondiept en meandert weer op een natuurlijke manier. Hierdoor stroomt het water sneller waardoor er meer variatie in de beek ontstaat. Dit zorgt ervoor dat bijzondere planten en vissen de kans krijgen zich hier te ontwikkelen.

Peter Glas: “Het water dat door de Kleine Dommel stroomt, kan tijdelijk worden vastgehouden. De stuwen zetten we naar verwachting eens in 15 tot 20 jaar in. In dit beekdal komen regelmatig (kleine) overstromingen voor. Er is zoveel mogelijk ruimte gemaakt voor natuur in het beekdal en agrarische gronden aangekocht en/of uitgeruild naar hogere en drogere percelen waardoor de schade voor landbouw geminimaliseerd wordt.

In het gebied hebben we ook peilschalen geplaatst die de waterstanden weergeven die gemiddeld eens per jaar, 10 jaar en 100 jaar voorkomen. Zo kan men een verbeelding krijgen van hoe hoog het water kan komen te staan.”

Badkuip
Het beekdal heeft de vorm van een badkuip. Het cultuurlandschap van de Kleine Dommel kent weinig hoogteverschil. De randen van het beekdal, de Strabrechtse Heide en de kern van Heeze, lopen vrij steil omhoog. De badkuip bij de stuw symboliseert dit. Dit was dan ook dé plek voor de openingshandeling. De vier bestuurders brachten samen met kinderen van Kinderdagopvang Norlandia water vanuit emmers door bamboebuizen naar een badkuip.

Excursies
Na afloop van de opening ging men op excursie in het gebied. Geïnteresseerden konden hierbij aansluiten. Men kon een keuze maken uit een drietal excursies:

  • Excursie 1 naar Natte Natuurparels De Hoeven en De Waarden, verzorgd door Mari de Bijl van Brabants Landschap
  • Excursie 2 via het Rulse Laarzenpad naar de nieuwe meanders in het beekdal, verzorgd door Jan Vogels en Jos Kerssemakers van Staatsbosbeheer
  • Excursie 3 naar de stuw bij de A67, verzorgd door aannemer Rasenberg

Bij de excursies was duidelijk te zien waar Waterschap De Dommel voor staat. Het waterschap zorgt samen met partners voor droge voeten en voldoende en schoon water en draagt actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Ook nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op https://www.dommel.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/heeze-leende/kleine-dommel-heeze-geldrop.html