Lezing kevers en vogelwandeling bij IVN Geldrop

Over kevers in ons land houdt Gerard Compiet een presentatie bij IVN Geldrop op woensdag 2 mei in natuurinformatiecentrum De Paardestal, in het kasteelpark. Aanvang 20 uur, toegang gratis maar vrijwillige bijdrage welkom. Op 1 mei is om 19 uur een vogelwandeling in de wijk Gijzenrooi.

Vogelwandeling 1 mei 19.00 uur
Na de ochtendwandelingen sluit het vogelseizoen van IVN Geldrop af met een avondwandeling in Gijzenrooi. Bloemrijke graanakkers, poeltjes, paadjes, sloten en heggen staan garant voor een variatie aan vogels. Wie geluk heeft spot of hoort in dit rijke natuurgebiedje een blauwborst, geelgors of mogelijk zelfs een uil of patrijs. Deelnemers hoeven niet over vogelkennis te beschikken. Interesse is voldoende. Een verrekijker is een pré, goed schoeisel wordt aanbevolen. De wandeling duurt circa 1½ uur en gaat alleen bij erg slecht weer niet door. Deelname is gratis, honden zijn niet welkom. De start is bij AH in de wijk Genoenhuis, Laan van Tolkien, Geldrop. Inlichtingen bij Leo Donders, T: 2862665 of Marian van Stratum, T: 2851451. IVN Geldrop is ook op facebook.

Wie wat meer wil weten van kevers, en daardoor meer wil genieten van uitstapjes in de natuur, is welkom bij de komende inloopavond van IVN Geldrop. Gerard Compiet kiest in zijn lezing ‘Kevers in ons land’ voor de soorten en families die wat meer tot de verbeelding spreken en die men tijdens een wandeling kan tegenkomen. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld loopkevers, bladsprietkevers, mestkevers, boktorren, kniptorren en snuitkevers. Insteek van de presentatie is niet alleen het herkennen van de diverse soorten maar zeker ook om wat meer te weten te komen over de vaak buitengewoon interessante leefwijze van deze insecten.

Wereldwijd zijn er meer dan 300.000 keversoorten. Samen vormen ze de grootste diergroep. Europa telt zo’n 20.000 soorten en Nederland op 4000. Het is dan ook onmogelijk om op je wandeling iedere kever te benoemen, maar enkele moet toch lukken na de lezing van Compiet.

Vrijwillige bijdrage
Belangstellenden voor de lezing bij IVN zijn 2 mei welkom in natuurinformatiecentrum ‘De Paardestal’. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, aanvang 20 uur, einde rond 22 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Wie IVN Geldrop wil steunen, kan lid of donateur worden. Kijk daarvoor op www.ivn.nl/geldrop.