Ruim 4100 amfibieën overgezet door IVN Geldrop en jeugd

Dubbel zoveel padden als in 2017 heeft IVN Geldrop dit jaar overgezet. Vooral de trek in het bos aan de Rederijklaan was massaal. Een grote groep vrijwilligers, aangevuld met schooljeugd en kinderen van Jeugd IVN, heeft zodoende veel padden, salamanders en kikkers van de dood gered.

Door Plonie van Campen en Liesbeth Dirkse, met foto van Tineke Muller.

Late start, massale trek
De paddentrek kwam een paar weken later dan verwacht op gang door de lage temperaturen begin maart. Eenmaal begonnen werd het bij de overzetlocaties van IVN Geldrop een massale trek die wel doorging tot een week na Pasen. IVN Geldrop heeft zowel aan de Bosrand als de Rederijklaan vrijwel dubbel zoveel padden overgezet als vorig jaar. Landelijk is nog niet duidelijk of er een algemene toename is, aldus RAVON, kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Waarom de toename in Geldrop zo groot is, kan IVN noch RAVON verklaren. Er zijn in de natuur veel factoren die mee kunnen spelen en die niet altijd duidelijk in beeld zijn.

Veel salamanders tussen padden
Aan de Rederijklaan zijn door vrijwilligers bijna driehonderd salamanders overgezet naast ruim 3100 padden en kikkers. ’s Avonds werden padden geraapt, ’s morgens werden ze uit de ingegraven emmers gehaald en aan de overzijde losgelaten. Opvallend is dat hier veel meer salamanders dan kikkers in de emmers aangetroffen zijn terwijl dat in de Bosrand omgekeerd is. Bij het viaduct aan de Bosrand vonden bijna zevenhonderd padden een veilig tussenverblijf in de emmers en samen precies honderd kikkers en salamanders.

Hulpkinderen en paddenploeg
Bijna veertig vrijwilligers hebben zich ingezet om de padjes te redden, sommigen in het gezelschap van hun (klein)kinderen. De leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Branding hebben meegeholpen aan de Bosrand. Tientallen kinderen van de buitenschoolse opvang uit Mierlo assisteerden aan de Rederijklaan. Daarnaast staken leden van Jeugd IVN Geldrop de handen uit de mouwen. IVN Natuureducatie wil kinderen (en volwassenen) de natuur laten beleven, om ze te laten genieten en iets bij te brengen over dieren, planten en andere organismen in hun omgeving. Ieder jaar ontvangt IVN Geldrop daarom ook diverse schoolklassen tijdens de overzetactie aan de Bosrand en is er een gratis excursie voor geïnteresseerden.