Vogelwandeling Rulse Laarzenpad met IVN Geldrop

Door het stroomgebied van de Kleine Dommel voert de vogelwandeling van IVN Geldrop op 17 april. De start is om 9.00 uur vanaf natuurpoort De Plaetse, aan de Strabrechtse Heide. Deelname gratis, zonder honden.

Nog twee vogelwandelingen
Op vrijdag 27 april start voor ‘vroege vogels’ om 7.00 uur een vogelwandeling vanaf de parkeerplaats Heezerweg, op de Strabrechtse Heide. De laatste vogelwandeling dit jaar vindt ’s avonds plaats. Om 19.00 uur start IVN bij de AH in Genoenhuis om van daar Gijzenrooi in te trekken. Voor meer info: www.ivn.nl/Geldrop. IVN Geldrop is ook op facebook.

De vogelexcursies van IVN Geldrop duren 2 à 2½ uur. Een ervaren vogelaar begeleidt de deelnemers. Kennis van vogels is niet nodig en iedereen is welkom mee te lopen, zonder hond en liefst mét verrekijker. Waterdicht schoeisel is gewenst, mogelijk zelfs laarzen. Alleen bij erg slecht weer gaat de wandeling niet door. Inlichtingen bij Leo Donders, tel. 2862665 en Marian van Stratum, tel. 2851451.

Rulse Laarzenpad
De vierde vogelwandeling van IVN Geldrop dit voorjaar voert op 17 april over het Rulse Laarzenpad en volgt een stukje van de Rul, ofwel Kleine Dommel. Hier komen verschillende biotopen samen, namelijk nat beekdal met broekbossen en redelijk kleinschalig cultuurlandschap. Bijzondere vogels die men hier kan aantreffen zijn de wielewaal en de ijsvogel. Het gebied schurkt tegen de Strabrechtse Heide aan, dat met heide, bos en vennen goeddeels weer andere vogels aantrekt. De Plaetse is per fiets vanuit Geldrop bereikbaar via de Bosrand. Van daar is het krap 10 minuten fietsen via de Strabrechtseheideweg, gevolgd door een klein stukje over de heide. (Per auto: bij de rotonde in Heeze meteen links, weg volgen). Vanuit Mierlo volgt men fietsend de Heezerweg en het fietspad over de Strabrechtse Heide.