Expositie IVN Geldrop over natuur en cultuurhistorie Dommel

De opening van IVN’s jaarexpositie over de Kleine Dommel in Geldrop wordt zondag 4 maart om 14 uur geopend door Mado Ruijs van het waterschapsbestuur.

Toegang gratis
Belangstellenden zijn tot en met oktober ‘s zondags van 14 tot 17 uur welkom in De Paardestal, in het kasteelpark. Schoolklassen en andere groepen kunnen op afspraak doordeweeks terecht. Hiervoor kan men contact opnemen met Marian van de Sluis, T: 040 2854681. Voor meer informatie: http://www.ivn.nl/afdeling/geldrop

Natuurnetwerk uitgebeeld
Hoewel een bescheiden waterstroom is de Kleine Dommel van grote betekenis als verbindingszone voor allerlei insecten en andere, meest kleine, dieren. Ook planten zijn afhankelijk van het stromende water en de natte oevers. IVN Geldrop (vereniging voor natuureducatie) toont in deze nieuwe expositie de levensgemeenschap. Bezoekers zien de beek 3-dimensionaal op de voorgrond van de ene naar de andere paardenbox stromen, met bruggen op de tussenschotten. Broekbos en grasland, met op de achtergrond de flats van de Coevering en Akert, en een vistrap zijn in beeld. Op speelse wijze en deels interactief leren jong en oud over het leven en in om de Kleine Dommel.

Invasieve exoten
Dat niet alle planten en dieren even welkom zijn legt IVN uit in box 2. Invasieve exoten zijn vanuit andere landen en werelddelen in onze natuur terecht gekomen door toedoen van mensen. Ze zijn vanuit een aquarium of tuin in de natuur gedumpt, reizen als verstekeling mee in bagage of planten voor tuincentra. Sommige exoten voelen zich zo thuis bij ons dat ze zich snel vermeerderen en andere soorten verdringen. Dan spreken we van invasieve exoten. Ze kunnen grote problemen en torenhoge kosten veroorzaken. Een trekkast waaruit de exoten ineens tevoorschijn springen beeldt de snelle opkomst uit.

Cultuurhistorie
IVN laat ook de grote rol van de beek in de ontwikkeling van Geldrop zien. Eeuwen geleden vestigden mensen zich langs het water. Er verrezen een kasteel en een burcht, men bouwde een watermolen voor een brouwerij en (textiel)industrie en voor de arbeiders kwam er herberg Het Vossenhol. Bezoekers kunnen afbeeldingen van de toeristische locaties met magneten op een plattegrond bevestigen.

In het koetshuis zijn vitrines ingericht en er draait een boeiend klankbeeld. Het foto- en filmmateriaal is door IVN zoveel mogelijk in de eigen omgeving ‘geschoten’.