Appels voor docenten in Geldrop en Mierlo

Deze week is er een lerarenstaking. Sommige mensen vragen zich misschien af waarom weer een staking? “De leraren kregen tenslotte al wat extra geld uit Den Haag”. Dat klopt, maar dat geld is nog lang niet genoeg. De lerarensalarissen lopen al jaren achter op de rest van Nederland, terwijl de werkdruk steeds verder is toegenomen. Er dreigt een tekort aan mensen; wie wil er nog leraar op een basisschool worden onder deze omstandigheden?

De PvdA vindt dat zorgwekkend. We hebben ons in de Tweede Kamer hard gemaakt voor extra geld, maar zien dat de nieuwe regering te weinig over de brug is gekomen. Er is veel meer nodig om te investeren in het vak van leraar en docent om het beste onderwijs mogelijk te maken. Wij willen dat leerkrachten meer ruimte en tijd geven om les te geven vanuit hun professionaliteit en passie, en ook meer waardering en een betere beloning.

De lokale PvdA Geldrop-Mierlo steunt om die redenen de lerarenstaking. Ook de kinderen in Geldrop-Mierlo verdienen goed onderwijs en onze leraren kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Daarom deelde de PvdA Geldrop-Mierlo op maandag op alle basisscholen in de gemeente appels uit aan de leraren. Niet alleen om ze een gezond tussendoortje te geven op de stakingsdag, maar vooral ook om te laten zien dat we een appèl doen op de regering om serieus over de brug te komen.

We willen tenslotte allemaal dat onze kinderen het beste onderwijs krijgen. De jeugd heeft niet alleen de toekomst, maar máákt ook de toekomst. Daarom steunen wij deze lerarenstaking!