Politiek Geldrop-Mierlo kiest bijna unaniem voor een klimaat-neutrale gemeente

De raad van Geldrop-Mierlo behandelde afgelopen tijd de begroting. Alle fracties, behalve de DGG, hebben tijdens de begrotingsbehandeling ingestemd om de gemeente klimaat-neutraal te maken. Dat betekent dat de gemeente bijvoorbeeld actief gaat werken aan schone lucht, water en energie.

Het voorstel kwam van de lokale PvdA Geldrop-Mierlo. Deze partij is al enige tijd kritisch over de houding van de gemeente als het gaat om duurzaamheid. Wethouders maken plannen, maar een echte duidelijk visie en doel wordt door de PvdA gemist. Eerder heeft de PvdA ervoor gezorgd dat wethouders voortaan bij elk plan dat ze maken moeten aangeven wat ze daarin doen op gebied van duurzaamheid. Dit is een begin, maar er spreekt steeds weinig ambitie uit.

De zorg van de PvdA wordt door bijna alle partijen gedeeld. De temperaturen op aarde stijgen en de gevolgen op lange termijn zijn enorm. De poolkappen smelten, droogte neemt toe, stormen worden heftiger. We zien het elke dag op het nieuws.

“Dan kunnen we de kop in het zand steken, en zeggen ‘dat is een probleem voor de regering en andere landen.’, maar dit is geen ver-van-mijn-bed-show” aldus Richard van de Burgt van de PvdA Geldrop-Mierlo. “Het is een feit dat we er allemaal wat aan kunnen doen. Iedereen als mens, maar ook onze gemeente. Tijd om durf te tonen en ook echt wat te doen”.

Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo uitte eerder de wens klimaatneutraal te worden en wil denken in oplossingen in plaats van problemen. Zij hebben een zogenaamde D100 georganiseerd om er een aanzet voor te geven, samen met burgers, het bedrijfsleven en de gemeente.

De motie van de PvdA Geldrop-Mierlo waarin de wethouder wordt gevraagd om aan de slag te gaan met een stappenplan voor een klimaat-neutraal Geldrop-Mierlo zorgt ervoor dat onze gemeente echt aan het werk gaat en gaat aansluiten bij andere gemeenten, die dergelijke plannen al hebben.