Gemeenteplantsoen vol planten en bloemen voor insecten?

Verantwoord maai- en wiedbeleid en braakliggende grond tussen de bebouwing inzaaien met zaad van wilde bloemen: zo kan de gemeente insecten helpen overleven. IVN doet een beroep op het gemeentebestuur nu de biodiversiteit achteruit holt en de kringloop verstoord raakt.

Een paar weken geleden werden we opgeschrikt door een bericht dat de hoeveelheid insecten met maar liefst 75% is afgenomen. Insecten zijn belangrijk voor de bestuiving van planten. Vogels, kikkers, vleermuizen en andere kleine dieren eten veel insecten. De sterke afname van insecten heeft op den duur een dramatisch effect op de gehele kringloop en dus ons welzijn en onze voedselvoorziening. Er zijn legio oorzaken voor deze achteruitgang, maar de verstedelijking is in elk geval een factor van betekenis. Waar asfalt en beton liggen, kunnen geen insecten leven.

Minder maaien
In het verleden is het beheer van wegbermen aangepast: toen is besloten om minder frequent te maaien. Resultaat is nu dat wegbermen kleine pareltjes in de natuur zijn met veel bijzondere planten. En een toevluchtsoord voor insecten. Daar komt bij dat bermen vol kleur, of in het voorjaar schuimend van fluitenkruid, een lust voor het oog zijn. Zo levert goedkoper beheer positieve resultaten op voor planten, dieren en mensen.

Op tv zagen we postbodes die foto’s maken van ‘te lang’ gras en ‘onkruid’, om groenbeheerders op de hoogte te stellen. Laten wij het langere gras met de kruiden koesteren. Niet je ergeren maar toejuichen! Vaker maaien en wieden leidt er immers toe dat planten en kruiden geen bloemen en zaden kunnen vormen en derhalve geen voedsel voor insecten kunnen produceren. De natuur is dan de grote verliezer.

Bloemrijk groen
IVN (Instituut voor natuureducatie) staat voor behoud en verbetering van natuur en milieu. IVN Geldrop roept de gemeente Geldrop-Mierlo op braakliggende percelen en verloren hoekjes in de bebouwing in te zaaien met wildeplantenmengsels, en ook meer bermen en grasstroken om te vormen tot bloemenstroken. Met als doel insecten te helpen en de afname van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Burgers kunnen de eigen tuin bloemrijker inrichten met vaste planten. (Eenjarige planten zijn niet nuttig voor insecten).

Schooltuinen
Een aangepast snoei- en maaibeleid levert geld op om bloemrijke plekken te realiseren of de aanleg van school(moes)tuintjes. Daarmee wordt actief bijgedragen aan kennis en verbetering van de natuur, leefomgeving en de natuurbeleving.