Samen duurzaam, ja natuurlijk!

Gezien op de Andere Mert: Doet u op 10 oktober ook mee met de D100?

De aarde warmt op, de biodiversiteit neemt af, grondstoffen raken uitgeput en mensen elders worden uitgebuit om ons van producten te voorzien. Wilt u meedenken hoe dit anders kan? En wilt u aan de slag om Geldrop-Mierlo te verduurzamen? Doe dan mee met de D100: samen duurzaam, ja natuurlijk! Het platform Duurzaam Geldrop-Mierlo, het Ondernemersplatform Geldrop-Mierlo en de gemeente nodigen u uit op 10 oktober aanstaande, de Dag van de Duurzaamheid. U bent van 17.00-20.00 uur van harte welkom in de Kasteelhoeve in Geldrop.

Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u aan via www.duurzaamgeldrop-mierlo.nl. Graag ontmoeten wij u op 10 oktober.

Inwoners, bedrijven en organisaties
In de D100 dagen we inwoners, bedrijven en organisaties uit om aan de slag te gaan met verduurzaming. Het is een initiatief van het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo, een groep betrokken burgers die zich inzet voor een duurzame toekomst op plaatselijk niveau, in samenwerking
met het Ondernemersplatform Geldrop-Mierlo en de gemeente. Met de D100 gaan we op zoek naar initiatieven waarmee we samen méér bereiken. Het gaat hierbij om initiatieven die een grote impact hebben doordat veel mensen en bedrijven eraan meedoen. Denk aan een gezamenlijke zonne-energie-installatie op het dak van een bedrijfspand.

Programma
16.45 uur: Inloop
17.00 uur: Opening door Platform Duurzaam en wethouder Miranda Verdouw
Uitdaging op klimaatgebied door Berry de Jong, Metropool Regio Eindhoven
Pitches van een selectie van bedrijven en organisaties over onder meer:
• anders omgaan met materialen en afval
• met de buurt aan de slag met energie besparen
• vergroenen van de omgeving: stenen eruit en groen erin
• collectieve zonne-installaties
• verduurzamen bedrijfsvoering
• kansen voor duurzame mobiliteit
Gelegenheid om uw eigen onderwerp te pitchen en op zoek te gaan naar partners
18.30 Interactief ideeën genereren
Afsluiting met oogst van ideeën en initiatieven