Thema-avond IVN Geldrop: natuurbeheer in/om Geldrop

Bosbeheer in en om Geldrop, daarover houdt terreinbeheerder Rob van der Burg van de bosgroep op woensdag 4 oktober een lezing met foto’s.

Toegang vrij
Belangstellenden voor de lezing bij IVN zijn 4 oktober welkom in natuurinformatiecentrum ‘De Paardestal’, in het park van Kasteel Geldrop. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, aanvang 20 uur, einde rond 22 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Wie IVN Geldrop wil steunen, kan lid of donateur worden. Kijk daarvoor op internet. IVN Geldrop is ook op facebook.

Bosheerder: Bosgroep
De bosgroep is een voor het grote publiek onbekende club in de wereld van het natuurbeheer. Toch is hij naast Natuurmonumenten, de (provinciale) Landschappen en Staatsbosbeheer één van de vier grote terreinbeherende organisaties. In de omgeving van Geldrop worden bijvoorbeeld de bossen van Geldrop, Someren (inclusief het Beuven), de Groote Heide van Brabant Water en terreinen van Eindhoven zoals de Urkhovense Zeggen door de bosgroep beheerd. De bosgroep bezit geen eigen terreinen maar is een coöperatieve vereniging van particulieren, gemeenten en andere organisaties die bossen en natuurterreinen in eigendom hebben. Tijdens het eerste deel van de presentatie wordt uitgelegd wat de bosgroep precies is en hoe die ontstaan is.

Naar soortenrijkere bossen
De filosofie van de bosgroep over natuurbeheer komt aan de orde in het tweede deel van de presentatie. Systeemherstel staat voorop. Dit maakt natuur robuuster en beter bestand tegen aantastingen of klimaatverandering. Als voorbeeldgebieden passeren deze avond het Beuven en de Urkhovense Zeggen de revue. Afsluitend gaat Rob van der Burg in op de wijze waarop de bosgroep bezig is om de soortenrijkdom van de Brabantse bossen te verbeteren. Deze bossen vormen de grootste oppervlakte natuur in de provincie maar zijn ook het soortenarmst. Daarin komt door zorgvuldig beheer verandering.