Restauratie Engelse landschapstuin Kasteel Geldrop

Op donderdagavond 21 september vindt op Kasteel Geldrop een informatieavond plaats voor alle geïnteresseerden over de voorgenomen plannen om de Engelse landschapstuin op het landgoed te restaureren. De avond is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur in de Trouwzaal. Aanmelden verplicht via http://www.kasteelgeldrop.nl of telefonisch op 040 2801230.

Het belang van de restauratie zal die avond worden uiteengezet en eventuele vragen van aanwezigen worden beantwoord. De noodzaak is duidelijk. Als er de komende 25 jaar niets wordt gedaan, is het decor van Geldrop verdwenen.

Het oude park is in 1866 aangelegd in de toen populaire Engelse landschapsstijl. Deze stijl kenmerkt zich door slingerende paden, doorkijkjes, kleurrijke schakeringen van bomen en exotische exemplaren. Helaas zijn veel van de toen geplante bomen aan het einde van hun levensfase. Een duidelijk voorbeeld is de treurbeuk, bij velen bekend als klimboom. In de afgelopen 15 jaar is de top ernstig verzwakt en zijn diverse takken spontaan afgebroken.

Het bestuur van Stichting Kasteel Geldrop, de eigenaar van het landgoed, heeft opdracht gegeven een restauratieplan te maken dat we nu gefaseerd willen gaan uitvoeren.

Belangrijkste doel is om het bomenbestand te verjongen en de vervaagde stijlkenmerken van de Engelse tuin terug te brengen. Het verjongen van het bomenbestand gaat gepaard met de kap van een aantal zieke bomen en zaailingen (bomen die zich in de laatste 50 jaar zelf hebben uitgezaaid). Daarvoor in de plaats komen nieuwe exemplaren waarvoor een bomendonatieplan is opgesteld. Via dit plan kunnen belangstellenden of instanties een boom doneren aan het landgoed.

Ook het verbeteren van de paden staat hoog op de agenda. Het deels verleggen van de paden biedt ook ruimte om nieuwe bomen te planten.

De informatieavond gaat gedetailleerd in op de plannen (1e fase) voor het bomen- en padenherstel.