Stichting Huurdersbelangen zoekt uitbreiding

Geldrop-Mierlo heeft ruim 6000 huurwoningen. Een groot gedeelte zijn sociale huurwoningen van woningbouw verenigingen van Wooninc., Woonbedrijf of Compaen, en het andere gedeelte van particuliere verhuurders. Elke woningbouw vereniging heeft een eigen huurdersvereniging. Maar veel mensen weten niet dat er ook een overkoepelende stichting is waar alle huurdersverenigingen ondergebracht zijn. Vrij uniek omdat Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo (SHGM)ook de particuliere huurders vertegenwoordigt.

Op de maandelijkse vergadering zitten alle vertegenwoordigers aan tafel. Ze hebben het over het onderhoud van hun woningen, over het energie label dat steeds belangrijker wordt, over de leefomgeving, de wachtlijsten, en over het nieuwe prestatie contract dat in 2016 is ingevoerd. Afspraken tussen gemeente , woningbouwverenigingen, particuliere verhuurders en SHGM worden op papier gezet en gezamenlijk ondertekend. Hiermee verplichten alle partijen zich aan de afspraken te houden die zijn opgetekend. Dit concept is nog vrij nieuw en voor iedereen wennen, maar het idee hierachter is prima. Zo is er meer zekerheid dat afspraken ook echt worden nagekomen.

Nu er meer instroom is van statushouders in Geldrop-Mierlo zijn de wachtlijsten langer geworden. Elke woningbouwvereniging heeft een eigen systeem voor het toekennen van een woning. De langere wachtlijsten kunnen worden aangepakt door nieuwe woningen te bouwen. Maar dat moeten dan wel energiezuinige woningen zijn volgens SHGM. En daar is op dit moment te weinig aandacht voor. Wel loopt er een proef in de Coevering waarbij zonnepanelen op huizen worden geplaatst. De bewoners betalen dan een maandelijks bedrag en mogen de opbrengst zelf houden. Als de proef slaagt kunnen veel woningen veel energiezuiniger worden en een betere energie-label krijgen. Een andere zorg is dat de laatste tijd redelijk veel woningen met middelhuur verkocht zijn. Ook hier is nieuwbouw nodig.

Een uurtje luisteren op de vergadering laat horen hoe enthousiast iedereen is om, samen met de achterban, zich in te zetten voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Dat gebeurt niet alleen in SHGM verband, maar ook in de eigen huurderverenigingen. Er is regelmatig overleg met de woningbouw verenigingen, er worden nieuwsbrieven gemaakt, nagedacht over inbreng van sociale media en er wordt regelmatig een wijkschouw gedaan met gemeente, politie en woningbouwverenigingen. Er is doorgaans een goed contact met de gemeenteambtenaren en de vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen. Dit is ook nodig om met elkaar in gesprek te komen en te blijven.

Afgelopen Mei’se Mèrt was SHGM aanwezig om de achterban te informeren over haar activiteiten. Dat leverde veel e-mail adressen op. Hierdoor kunnen meer mensen de nieuwsbrief ontvangen. En goed voorbeeld doet hopelijk volgen. Nieuwe en vooral jonge vertegenwoordigers worden gezocht. Als je begaan bent met je eigen woon- en leefomgeving is het geen gek idee om eens contact op te nemen met SHGM. Dat kan eenvoudig via de website www. shgm.nl. Hierop staat alle informatie en hoe je in contact kunt komen met de deelnemers.