Reparatie fietspad Strabrechtse, Lieropse en Somerense Heide

In opdracht van Gemeente Someren en Staatsbosbeheer start Bosgroep Zuid Nederland in samenwerking met aannemer Van Berkel volgende week maandag 24 juli met het repareren van gaten in enkele fietspaden in de gebieden Strabrechtse Heide, Lieropse Heide en Somerense Heide.

Tussen knooppunt 96 en 97 zal het fietspad gedurende enkele dagen geheel worden afgesloten om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op dit traject ligt een doorgaande fietsroute, welke middels borden wordt omgeleid. De omleiding loopt vanaf de provinciale weg (knooppunt 97) via de Beuvenweg en langs de oost- en noordzijde van het Beuven tot op de driesprong (knooppunt 96) waar de originele route wordt voortgezet. Naast dit werk, worden er nog enkele gaten aangepakt bij de lage delen van de Mierlobaan en bij het Waschven.