Groot onderhoud Willem Barentszweg Geldrop

Nieuws van de gemeente

Wij hebben een plan uitgewerkt voor het onderhoud aan de verharding van de Willem Barentszweg in Geldrop. Het gaat om het gedeelte van de Ritsaertlaan tot de Reinoutlaan. De verhardingen worden opgeknapt, maar ook de verkeersstructuur wordt verbeterd. Het plan ligt van woensdag 28 juni tot en met woensdag 9 augustus ter inzage en iedereen kan hierop reageren.

Aanleiding
De inrichting van de Willem Barentszweg voldoet niet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Op deze weg geldt sinds 2005 een maximum snelheid van 30 km/u. Om deze snelheid af te dwingen zijn verkeerssluizen geplaatst. Door de rijbaanbreedte van 8,00 meter heeft de Willem Barentszweg altijd de uitstraling van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/u behouden. De geplaatste sluisjes zijn er mede oorzaak van dat de asfaltverharding in de Willem Barentszweg in zeer slechte staat is.

Plan
Het project gaat vooral om het aanpakken van de de hoofdrijbaan. De parallelweg valt erbuiten, wel worden de kruispunten aangepast. Wij willen deze weg definitief gaan inrichten als een 30 km/u zone. Dit doen we door de rijbaan te versmallen naar 5,80 meter. Hierdoor ontstaat er een gelijk wegbeeld in de wijk. Dit hebben we al eerder gedaan op de Grote Bos, de Sluisstraat en de Admiraal Byrdstraat. Deze wegen hebben een vergelijkbare functie en moeten daarom bij voorkeur op eenzelfde (herkenbare) manier worden ingericht. De strook grond die door de versmalling vrij komt, zaaien we in met gras of planten. Waar dat nodig is, verplaatsen we de lichtmasten.

Met de nieuwe inrichting gaan de verkeerssluizen weg. Om het 30 km/u regime op de kruisingen beter te benadrukken, komen er op twee kruisingen plateaus. Deze zijn zo vormgegeven, dat het openbaar vervoer er zo min mogelijk last van heeft. Door de herinrichting voldoet de Willem Barentszweg aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. De werkzaamheden worden eind 2017 of begin 2018 uitgevoerd. Natuurlijk informeren we u hier nog over.

Inspraak
Het plan ligt van woensdag 28 juni tot en met woensdag 9 augustus 2017 ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, Hofstraat 4 in Geldrop. U kunt het plan ook raadplegen via de gemeentelijke website. Binnen deze periode kunt u schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met John de Veen of Rob Elemans van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 14 040.