Beeldkwaliteitsplan Willem Barentszweg/de Bron ter inzage

Gemeentepublicatie 14 juni 2017

Vanaf donderdag 15 juni ligt het Beeldkwaliteitsplan voor de locatie Willem Barentszweg/de Bron ter inzage. Dit plan is opgesteld als toetsingskader voor de inrichting van de openbare ruimte en de architectonische invulling van het stedenbouwkundig plan. Het geeft richtlijnen voor de inrichting, kwaliteit en uitstraling voor de locatie Willem Barentszweg/de Bron. Aan de hand van randvoorwaarden en sfeerimpressies wordt een wensbeeld van de woonwijk voorgesteld. Het beeldkwaliteitsplan zal onderdeel uit gaan maken van de gemeentelijke welstandsnota.

Inspraak
Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Hofstraat 4 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Het beeldkwaliteitsplan is ook online in te zien, op de projectpagina van de Willem Barentszweg/De Bron.

Reageren
Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een reactie indienen. Dit kan online via het product Zienswijze of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op het Beeldkwaliteitsplan kunt u een afspraak maken met Claudia Terlou, te bereiken via telefoonnummer 14 040.