Oproep aan weggebruikers: denk mee over oplossingen voor de problemen op de A67!

Sinds dit voorjaar zijn we volop aan de slag met de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken. In deze Verkenning kijken we naar mogelijkheden om de problemen op de A67 op te lossen. Daarbij vinden we de mening van weggebruikers en omwonenden belangrijk: rijdt u regelmatig over de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken? Denk dan met ons mee over oplossingen voor de knelpunten op deze snelweg.

Tweede inloopavond
Op dinsdag 20 juni vindt tussen 17.00 uur en 19.00 uur de tweede inloopavond plaats in Cultureel Centrum De Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met aanwezigen in gesprek over de mogelijke oplossingen voor de knelpunten die de afgelopen weken en maanden verzameld zijn. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom tijdens deze inloopbijeenkomst om mee te denken.

Veel reacties ontvangen over knelpunten
In de Verkenning zijn de knelpunten en mogelijke verbeterpunten die u als weggebruiker, omwonende, belangenorganisatie, bedrijf of overige belanghebbende ervaart op de A67 van groot belang. Om die te inventariseren organiseren we gesprekken, informatiebijeenkomsten en werksessies. Op 16 mei jongstleden werd de eerste inloopbijeenkomst goed bezocht door vele weggebruikers en omwonenden. Ook zijn er honderden reacties binnengekomen op het online platform waar iedereen op een kaart van de A67 knelpunten en oplossingsrichtingen kan aangeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager MIRT-Verkenning A67 Wouter van Iperen, 06-54982521