Stop eindeloze discussie over peuterspeelzaalwerk in Geldrop-Mierlo

Het rommelt al een hele tijd in Geldrop-Mierlo als het gaat om de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Er staan veranderingen op stapel in de zogenaamde voor- en vroegschoolse educatie.

Waarom vinden deze veranderingen plaats? Het idee komt in eerste instantie uit Den Haag. Om alle kinderen dezelfde kansen te geven wil men dat er vanaf 2018 geen verschil meer is tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Men wil meer aandacht geven aan de ontwikkeling van kinderen en alle jonge kinderen krijgen 15 uur per week toegang tot de voorschoolse opvang, waarbij de kosten voor de ouders afhankelijk zijn van hun inkomen. Deze stap kunnen we als gemeente ook aangrijpen om alle goede dingen van peuterspeelzaalwerk en de kinderdagverblijven te combineren. Met die nieuwe ideeën verbeteren we de opvang voor alle kinderen.

De veranderingen zijn niet makkelijk. Het heeft effect op organisaties. Het peuterspeelzaalwerk zoals we het kennen maakt plaats voor de nieuwe voorschoolse opvang. Ook in Geldrop-Mierlo heeft het zo’n effect. Dorien ter Dorsthorst van de PvdA in Geldrop-Mierlo zegt daarover; “Als PvdA hebben we steeds benadrukt dat we het belangrijk vinden dat er goede kinderopvang komt, die is georganiseerd in het belang van het kind en gelijke kansen biedt. Ook duidelijkheid en zekerheid vinden we belangrijk; voor de kids, de ouders en de medewerkers. Als PvdA vinden we dat de medewerkers een mooie werkplek verdienen in de nieuwe manier van werken. Zij hebben heel veel kennis deze keihard nodig is. Deze mensen mogen niet de dupe worden van deze verandering. “

De discussie in Geldrop-Mierlo verloopt al erg lang. Als PvdA vonden we, samen met meer politieke fracties, dat verantwoordelijk wethouder Verdouw te weinig het voortouw nam. Dit was voor ons samen met een meerderheid van de raad de reden om de wethouder officieel op te roepen om harder aan de kar te trekken en zaken goed te regelen. Dat is uiteindelijk gedaan door de wethouder. Het resultaat is een voorstel dat een oplossing biedt voor alle zorgen die de raad had. Dit voorstel heeft ook de steun van de betreffende onderwijsorganisaties.

Het nieuwe voorstel zorgt ervoor dat voorschoolse educatie een nieuwe verbeterstap zet in Geldrop-Mierlo en er is geregeld dat de peuterspeelzaalwerksters hun werk behouden. Daarnaast geven de onderwijsorganisaties aan dat ze alle zeilen bijzetten om dit op 1 januari 2018 klaar te hebben. Duidelijkheid dus voor iedereen. Een mooi resultaat dus, gezien de omstandigheden.

Tot onze verbazing zijn er ondanks deze stappen toch partijen die weer opnieuw met een officiële oproep komen, waarin de wethouder nogmaals aan het werk wordt gezet met min of meer dezelfde opdracht. DGG, D66, CDA en GroenLinks schrijven dat ze vooral niet tevreden zijn met de manier van aanpak van de wethouder. Dat is natuurlijk mosterd na de maaltijd. Ze geven daarbij ook aan dat de wethouder niet luistert naar de wens van de gemeenteraad. Iets wat Verdouw met dit laatste voorstel nou juist wél doet.

Ons is niet duidelijk wat de genoemde partijen willen bereiken met de opdracht die ze nu willen indienen. Hebben ze niet goed nagedacht toen ze de wethouder eerder aan het werk zetten? In onze ogen is het gevolg van deze actie alleen dat alles weer stil wordt gezet en dat kinderen, ouders en peuterspeelzaalmedewerkers opnieuw langer in onzekerheid worden gehouden. Wij vinden dit onverstandig.

Komende maandag gaat de gemeenteraad in gesprek en wordt het voorstel van DGG, D66, CDA en GroenLinks in stemming gebracht. Deze partijen hebben de meerderheid, maar wij als PvdA hopen stellig dat ze toch besluiten om dit voorstel niet door te zetten. Alleen dan kan de wethouder op een goede manier, samen met onderwijsinstellingen, verder werken aan de verdere toekomst van vroegschoolse en voorschoolse educatie. Anders wordt het onmogelijk om op tijd klaar te zijn en belanden we mogelijk in een situatie van chaos en verdere onrust. Laten we dat voorkomen en handelen in het belang van de kinderen, ouders en medewerkers.

Richard van de Burgt