Thema-avond IVN: Kleine Dommel in Geldrop

De Kleine Dommel in onze omgeving is het onderwerp van een lezing met foto’s door Plonie van Campen. De veelzijdige presentatie vindt plaats bij IVN Geldrop op woensdag 3 mei in natuurinformatiecentrum De Paardestal, in het kasteelpark. Aanvang 20 uur, toegang gratis, vol is vol.

De Kleine Dommel is een fraaie laaglandbeek die door het centrum van Geldrop stroomt. In en om het water leven allerlei planten en diertjes die op hun beurt weer grotere dieren aantrekken. Plonie van Campen, natuurgids en voormalig bestuurslid van Waterschap De Dommel, vertelt tijdens haar lezing over de historie van de beek, de beekdalvorming, bescherming, onderhoud, flora en fauna.

Natuurwaarden
In 1996 hebben er in en bij de Kleine Dommel veel werkzaamheden plaatsgevonden om de waterkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren, waaronder de aanleg van bochten (hermeandering), opvangbekkens voor rioolwater en vistrappen. Nu, 20 jaar later, zijn de effecten van deze aanpassingen duidelijk geworden. Van welke waterdieren en waterplanten kunnen we nu genieten? En hoe zit het met de invasieve soorten, de binnendringers? Hoe komen ze daar en hebben we er last van of is het juist wel mooi?

Waterberging
De beek is niet alleen belangrijk als ecologische verbindingszone maar ook voor de afvoer van overtollig water. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met hevige hoosbuien zoals afgelopen zomer. De Kleine Dommel trad buiten haar oevers en bij het Weverijmuseum werden de zandzakken uit voorzorg opgestapeld. Deze hoosbuien zullen in de toekomst nog vaker voorkomen en ook intensiever worden. Waterschap De Dommel gaat dit jaar een waterbergingsgebied aanleggen langs de Kleine Dommel tussen Heeze en Geldrop om de bewoners van Geldrop ‘droge voeten’ te laten houden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Plonie van Campen gaf eerder een cursus over dit onderwerp en laat haar toehoorders versteld staan over wat er zoal rond onze Kleine Dommel te beleven is. Belangstellenden zijn 3 mei welkom in natuurinformatiecentrum ‘De Paardestal’, in het park van Kasteel Geldrop. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, aanvang 20 uur, einde rond 22 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. IVN Geldrop is ook op internet en facebook. De foto is gemaakt door Louis Schutter.