Vogelwandelingen IVN Geldrop over Rulse Laarzenpad en Gijzenrooi

Door het stroomgebied van de Kleine Dommel voert de vogelwandeling van IVN Geldrop op 18 april. De start is om 9.00 uur vanaf natuurpoort De Plaetse, aan de Strabrechtse Heide. Op 25 april staat Gijzenrooi op het programma. Start is bij AH in de wijk Genoenhuis, Laan van Tolkien 22. Deelname gratis, zonder honden.

De vogelexcursies van IVN Geldrop duren 2 à 2½ uur. Een ervaren vogelaar begeleidt de deelnemers. Kennis van vogels is niet nodig en iedereen is welkom mee te lopen, zonder hond en liefst mét verrekijker. Waterdicht schoeisel is gewenst, mogelijk zelfs laarzen. Alleen bij erg slecht weer gaat de wandeling niet door. Inlichtingen bij Leo Donders, tel. 040-2862665.

Rulse Laarzenpad 18 april
De vierde vogelwandeling van IVN Geldrop dit voorjaar voert op 18 april over het Rulse Laarzenpad en volgt een stukje van de Rul, ofwel Kleine Dommel. Hier komen verschillende biotopen samen, namelijk nat beekdal met broekbossen en redelijk kleinschalig cultuurlandschap. Bijzondere vogels die men hier kan aantreffen zijn de wielewaal en de ijsvogel. Het gebied schurkt tegen de Strabrechtse Heide aan, dat met heide, bos en vennen goeddeels weer andere vogels aantrekt. De Plaetse is per fiets vanuit Geldrop bereikbaar via de Bosrand. Van daar is het krap 10 minuten fietsen via de Strabrechtseheideweg, gevolgd door een klein stukje over de heide. (Per auto: bij de rotonde in Heeze meteen links, weg volgen). Vanuit Mierlo volgt men fietsend de Heezerweg en het fietspad over de Strabrechtse Heide.

Gijzenrooi 25 april
De vijfdelige serie dinsdagochtendwandelingen sluit op 25 april af in Gijzenrooi, een kleinschalig cultuurhistorisch landschap waar Brabants Landschap bloemrijke akkers beheert. Ook hier zijn zowel vochtige als droge percelen. De blauwborst, geelgors en patrijs voelen zich hier thuis naast algemenere soorten. De startlocatie ligt tegenover de fontein langs de Gijzenrooise weg.

Wie er nog niet genoeg van heeft kan 2 mei om 19 uur mee gaan vogelen in Hulsterbroek.

Landschapswandeling Genneperparken 25 april
Ook op 25 april, van 13.30 tot 16.30 uur, gaat IVN aan de wandel in Eindhoven, door de Genneper Parken. In dit beekdallandschap met bolle akkers bevindt zich een watermolen. Waterdicht schoeisel is ook hier wenselijk. De wandeling start bij de P-plaats Anton Coolenlaan 3, Eindhoven. Carpoolers vertrekken om 13 uur bij de P-plaats van Kasteel Geldrop, aan de Helze. Benzinekosten worden gedeeld. IVN Geldrop is ook op internet en facebook.