Ruimen laatste stormhout Strabrechtse heide

Staatsbosbeheer start in de eerste week van januari met het ruimen van het laatste stormhout van de zware hagelstorm van 23 juni. Tijdens deze storm is in het noordelijk deel van de Strabrechtse heide bij Mierlo in totaal 3,5 hectare bos omgewaaid en zijn takken en boomkruinen afgebroken.

In de zomer van dit jaar is het grootste gedeelte van het aangetaste en dode bos opgeruimd. De afgelopen maanden is gebleken dat sommige delen van het resterende bos alsnog zijn aangetast en vanuit veiligheidsoverwegingen opgeruimd moeten worden. Hier komt heide voor terug. De werkzaamheden duren naar verwachting drie weken.

Schimmel
De hagelstenen hebben de bast van de bomen, naalden en takken op 23 juni ernstig beschadigd. Door deze aantastingen is de weerstand van de bomen afgenomen en hebben schimmels die altijd al aanwezig zijn, in grote mate toe kunnen slaan. Het afwisselend warme en vochtige zomerweer heeft de schimmels nog extra geholpen. Veel naalden en boomkronen kleuren bruin en bomen sterven af.

Afwisseling tussen bos en heide
Een groot deel van het bos is onaangetast en blijft behouden. De delen van het naaldbos met in de vorige eeuw aangeplante grove en Corsicaanse den, die alsnog zijn afgestorven, worden geruimd. Dit biedt nieuwe kansen voor dieren die houden van afwisseling tussen bos en heide zoals ree of ransuil. De open delen creëren tevens nieuwe doorgangen naar andere delen van de hei. De Strabrechtse heide is de grootste aaneengesloten heide van Noord-Brabant en daarmee een belangrijk kernleefgebied voor veel bijzondere heide gebonden planten en dieren. Het bos is vooraf zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.

Bevorderen veiligheid parallelweg
Langs de parallelweg van de A67 ‘Het Broek’ in Heeze wordt in het kader van regulier onderhoud een strook bos van ongeveer 25 meter verwijderd. Hoofddoel is het bevorderen van de veiligheid van publiek, waaronder automobilisten. Hier staan bomen met overhangende of los hangende takken. De bosrand die hiermee ontstaat biedt nieuwe kansen voor bijzondere soorten zoals de kleine ijsvogelvlinder.

Wandel en ruiterpaden tijdelijk afgesloten. Fietspaden toegankelijk
De werkzaamheden vinden plaats in het noordelijk gedeelte van de Strabrechtse heide bij Mierlo. Het betreft het hondenlosloopgebied, de gele wandelroute ‘Snuffelroute’ en de plaatselijke ruiterpaden. Deze worden tijdens de werkzaamheden afgesloten. Met bordjes en linten is het gebied waar gewerkt wordt gemarkeerd. De fietspaden blijven toegankelijk voor publiek. Het is voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen.

Groene stroom
Van de overblijvende takken en boomtoppen worden houtchips gemaakt die worden gebruikt voor de opwekking van groene stroom in de biomassacentrale/warmtekrachtcentrale in Purmerend. Het overige hout is geschikt als grondstof voor plaatmateriaal en constructiehout.