Herdersveld kan inschrijven voor gratis warmtebeeld

Besparen op je energieverbruik begint met inzicht krijgen in de warmtelekken van je woning. Met een warmtecamera zijn energielekken eenvoudig op te sporen. Buurkracht Herdersveld biedt buurtgenoten gratis warmtebeelden aan in januari. Inschrijven is noodzakelijk en vol = vol.

Lekkende energierekening
Energiebehoud is de meest comfortabele manier van energie besparen. Je hoeft namelijk de thermostaat niet lager te draaien om je energierekening een opdoffer te geven en het milieu een duwtje in de goede richting. Het is daarom raadzaam eens kritisch te kijken naar je ramen, vloeren, muren, buitendeuren, dak en ventilatie. Door kieren verdwijnt de warmte uit je huis.

Bij een goed geïsoleerd huis verdwijnt de warmte minder snel en is er dus minder energie nodig om het huis op temperatuur te houden. In een ongeïsoleerd huis ligt het energieverbruik gemiddeld 80% hoger voor verwarming. Voor een eengezinswoning betekent dit per jaar al gauw een energierekening die zo’n € 1.700,- hoger is. Voor het buurtteam van Buurkracht Herdersveld is dit een reden om te kijken hoe het met de woningen in hun buurt gesteld is.

Buren maken warmtebeelden
Het buurtteam van Buurkracht Herdersveld bestaat uit zeven bewoners die de koppen bij elkaar gestoken hebben om samen met hun buren energie (en geld) te besparen. In hun eerste actie bieden zij buurtgenoten een gratis warmtebeeld van hun woning aan. Een warmtebeeld laat via kleuren zien of een woning warmte lekt. Hiermee kun je zien of een huis goed geïsoleerd is of dat er nog wat te verbeteren valt. Geïnteresseerden kunnen zich (vrijblijvend) aanmelden via http://www.buurkracht.nl/herdersveld. Het buurtteam komt dan begin januari langs met de warmtecamera. Tijdens een buurtbijeenkomst in februari geeft het buurtteam uitleg over de beelden.

Meer informatie?
Wie zich uitgebreider wil informeren, kan via de website buurkracht.nl/herdersveld of via bewonersoverlegherdersveld@gmail.com contact opnemen met het buurtteam, bestaande uit Lambert Romijnders, Willem Stoffelen, Jos van Breemen, Annette Coomans, Marjo van Leent, Marijn Wittevrongel en Jappe Goud. Voor meer informatie over Buurkracht: Irmy van Paassen, 06 116 156 24 of irmy@buurkracht.nl.