Project De Weverij

Een derde project die we volgen is Project De Weverij. Dit project ligt besloten tussen het Bogardeind en de Slachthuisstraat. Een stukje geschiedenis:

Voor de Tweede Wereldoorlog bestond de bebouwing van Geldrop uit de dorpskern, verschillende gehuchten en linten. Na de Tweede Wereldoorlog zijn in snel tempo grote wijken rond de dorpskern gebouwd, waardoor de gehuchten grotendeels in de bebouwde kom zijn komen te liggen.

Langs de linten stonden grote fabriekscomplexen. Een daarvan was de textielfabriek van Van Moorsel aan het Bogardeind, waar rond 1925 de firma Van Agt naar toe verhuisde. Deze linnen- en katoenweverij was daarvoor gevestigd in Eindhoven. De verhuizing naar Geldrop werd ingezet omdat er geen dames meer wilden werken in de spoelerij van de fabriek, omdat men liever naar de lampjesfabriek Philips overging. Gebrek aan personeel daardoor dwong tot de verhuizing naar Geldrop, omdat forensen in die tijd nog niet bestond.

Het terrein dat de firma Van Agt kocht betrof de witte kantoorvilla Bogardeind 25 en de fabrieksgebouwen Bogardeind 33 doorlopend naar Slachthuisstraat 1 a, b en c. De familie heeft de kantoorvilla begin 2000 verkocht, omdat het bouwkundig in slechte staat was en renoveren economisch niet verantwoord was. Het rijksmonument is inmiddels prachtig gerenoveerd. Het verouderde fabriekspand wordt in 2016 gesloopt. In 2017 wordt begonnen met de bouw van het project “De Weverij” waarin 36 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd.

Bekijk de foto-serie

De situatie voor de sloop:

Voor de Tweede Wereldoorlog bestond de bebouwing van Geldrop uit de dorpskern, verschillende gehuchten en linten. Na de Tweede Wereldoorlog zijn in snel tempo grote wijken rond de dorpskern gebouwd, waardoor de gehuchten grotendeels in de bebouwde kom zijn komen te liggen.
Langs de linten stonden grote fabriekscomplexen. Een daarvan was de textielfabriek van Van Moorsel aan het Bogardeind, waar rond 1925 de firma Van Agt naar toe verhuisde. Deze linnen- en katoenweverij was daarvoor gevestigd in Eindhoven. De verhuizing naar Geldrop werd ingezet omdat er geen dames meer wilden werken in de spoelerij van de fabriek, omdat men liever naar de lampjesfabriek Philips overging. Gebrek aan personeel daardoor dwong tot de verhuizing naar Geldrop, omdat forensen in die tijd nog niet bestond.
Het terrein dat de firma Van Agt kocht betrof de witte kantoorvilla Bogardeind 25 en de fabrieksgebouwen Bogardeind 33 doorlopend naar Slachthuisstraat 1 a, b en c. De familie heeft de kantoorvilla begin 2000 verkocht, omdat het bouwkundig in slechte staat was en renoveren
economisch niet verantwoord was. Het rijksmonument is inmiddels prachtig gerenoveerd. Het verouderde fabriekspand wordt in 2016 gesloopt.
In 2017 wordt begonnen met de bouw van het project “De Weverij” waarin 36 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd.