Inkorting voetgangerstunnel

Er is een start gemaakt met het inkorten van de voetgangerstunnel onder het station. Hier wordt straks het project “De Jonkvrouw” gerealiseerd. Hiervoor wordt grond die niet meer gebruikt wordt door Prorail vrijgegeven voor dit project. Een onderdeel van dit project is het inkorten van de voetgangerstunnel. Ook dat levert weer mooie plaatjes op.

Bekijk de foto-serie.