‘Ommetjes Geldrop’ officieel gepresenteerd aan Wethouder Hoekman

Door de Akert en Zesgehuchten, langs de IJzeren Man en de Kleine Dommel, over de heide en het kleinschalig landschap van Gijzenrooi gaan acht wandelingen die IVN Geldrop samenstelde.

De bundel “8 Ommetjes, Ontdek Geldrop, Beleef de natuur” bevat naast routebeschrijvingen veel wetenswaardigheden over de (cultuur-)historie en natuur van Geldrop.

Door Liesbeth Dirkse

Geldrop: nat paradijs
Wethouder Renée Hoekman nam het eerste exemplaar van de bundel “8 Ommetjes Geldrop” met loftuitingen in ontvangst op 29 oktober in natuurinformatiecentrum De Paardestal. “Toen ik vanuit de Randstad hier kwam wonen, dacht ik: Ik kom wonen in een vakantieparadijs. Overal is groen.” Volgens haar zijn mensen ‘van hier’ zich daar niet zo van bewust. Ze praten vooral over hetgeen verdwenen is. “De natuur is hier zo bijzonder en divers. Wat me opvalt in het boekje is dat we in een heel nat gebied zitten. Ik herken dat. De gemeente ondervindt hiervan problemen maar tegelijkertijd brengt dat heel veel mooie natuur.”

Trotse wethouder
Ofschoon Hoekman al in 2004 wethouder werd van de gemeente Geldrop-Mierlo, deed ze nog ontdekkingen in het boekje: “Ik heb nooit geweten dat wij orkamuziek produceren. En ik wist evenmin dat de Bronzenwei gewoon ‘de baron zijn wei’ betekent.” Het woord van dank richting de gemeente relativeerde zij: “Wij zijn slechts instrumenteel geweest.” Op haar beurt prees zij de samenwerking tussen gemeente en IVN, die anderen ten voorbeeld gesteld zou kunnen worden. De wethouder bedankte alle medewerkers aan de bundel hartelijk, verklaarde bijzonder trots te zijn en beloofde het boekwerkje aan iedereen aan te prijzen, ook aan toeristen.

Pen en poen
Voorafgaand aan de officiële overhandiging schetste initiator Leo Schutter met de nodige humor de ontstaansgeschiedenis van het boekwerk. Na het inbrengen van het idee bij het IVN-bestuur in april 2014 volgden een ‘bedrijfsplan’, een subsidieaanvraag en de vorming van een werkgroep. Die ging op pad, ploegde door archieven en sprak met buurtbewoners en natuurkenners. De hoeveelheid bruikbare informatie die hieruit voortvloeide was overweldigend. Na het schrijven volgde het schrappen, veel schrappen. Enthousiast als ze waren, besloten de werkgroepleden tot een grotere reeks dan de beoogde drie ommetjes. Daarmee namen de kosten van het project substantieel toe. Gelukkig bood de Stimuleringsregeling Recreatie en Toerisme van de gemeente uitkomst.

Samenwerking
Zoetjesaan werd het ommetjesidee een steeds serieuzere aangelegenheid. Schutters zoon Louis werd bereid gevonden foto’s te bewerken, een even kundige vormgever boog zich over de lay-out, een derde maakte duidelijke routekaartjes. Dan was er de waarheidscommissie, die de inhoud op feiten checkte, terwijl correctoren de teksten controleerden op taal en stijl. Met het aantal pagina’s groeide het aantal vrijwilligers dat een bijdrage leverde. Deadlines werden gesteld en zonder morren gehaald.

Strontvoetbal en monumenten
Leo Schutter verluchtigde zijn presentatie met interessante anekdotes over het bankske van Kees Menken, strontvoetbal en kluizenaar Toon van de Ouwerijn. “Je moet het boekje lezen, dan vind je het allemaal terug” beval hij de uitgave aan. Naast mooie verhalen biedt de bundel informatie over de historie van Geldrop, het cultuurgoed, de groene woonomgeving en, uiteraard, de natuur: de natuur in de woonwijk, de overgang van woonwijk naar natuurgebied en de natuurgebiedjes rondom Geldrop. Op een overzichtskaart is duidelijk te zien dat de ommetjes grofweg een ring in Geldrop vormen. “Dat het centrum buiten beschouwing bleef, is omdat hier al rondleidingen worden gegeven door de stichting Rondje Geldrop-Mierlo,” legde Schutter uit. Hij wees erop dat de ommetjes grotendeels geschikt zijn voor rolstoelen en kinderwagens.

Vanaf nu te koop
De bundel ‘8 Ommetjes, Ontdek Geldrop, Beleef de natuur’ telt 72 full colour pagina’s, bevat duidelijke routekaartjes en talloze kleurenfoto’s. Het is voor € 2,50 verkrijgbaar bij IVN, VVV Geldrop en VVV Mierlo. Een ommetje downloaden kan op de website van de VVV en van IVN Geldrop: http://ivn.nl/afdeling/Geldrop.