Ontwikkeling locatie De Bron

Voor het terrein van voormalige basisschool De Bron aan de Willem Barentszweg is een herinrichtingsplan ontwikkeld. Het voorstel is om op deze locatie seniorenwoningen, een vestiging voor huisartstenpraktijk De Coevering en een Heppie (t)huis te creëren. Een Heppie (t)huis is een huis voor 8 kwetsbare jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Zij wonen hier samen met professionals, zodat zij in een beschermde omgeving worden opgevoed.

Informatie en raadplegen plan De Bron
Een zeer belangrijke stap in de realisatie van plan De Bron, is het informeren en raadplegen van de inwoners. Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd, zodat u alle gelegenheid krijgt u verder te laten informeren en vragen te stellen. Natuurlijk is het ook mogelijk uw visie op dit plan met ons te delen. De opbrengst van deze bijeenkomsten worden meegenomen in de voorbereidingen van het Uitwerkingsplan, dat later ter inzage wordt voorgelegd.

Programma
Het programma voor de drie bijeenkomsten is hetzelfde. Uiteraard bent u welkom bij meerdere bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op onderstaande data, tijden en locaties:

1. Maandag 4 juli, 19.30-21.30 uur
Hotel Heppie (Patrijslaan 9, Mierlo)

2. Dinsdag 5 juli, 13.00-15.00 uur
Wijkcentrum De Dreef (Willem Barentszweg 69, Geldrop)

3. Woensdag 6 juli, 19.30-21.30 uur
Wijkcentrum De Dreef (Willem Barentszweg 69, Geldrop)

Aanmelden
Om een idee te krijgen van het aantal aanwezigen, vragen wij u om u aan te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar secretariaatMO@geldrop-mierlo.nl. U kunt uw mail richten aan Femke van Abeelen onder vermelding van uw eigen naam.