Jubileumjaar Expositie “Erfgoed Nu & Erfstuk Toen”

Kasteel Geldrop bestaat dit jaar 400 jaar, een periode die herdacht gaat worden met een speciale expositie, met als thema “Erfgoed Nu & Erfstuk Toen”. Een moeilijke titel wellicht maar de bedoeling van deze expositie is om voorwerpen en kunst van nu, te koppelen aan erfstukken uit het verleden want die eersten zullen in de toekomst de erfstukken zijn uit onze tijd.

De expositie is elke dag (uitgezonderd op de maandag) te bezoeken van vrijdag 8 juli t/m zondag 28 augustus tussen 14.00 en 17.00 uur. Entree gratis.

De organisatie hoopt dat u na het bezoek aan deze expositie nog even de rust kunt vinden om een mooie wandeling door de Kasteeltuinen te maken. Luister daar naar het suizen van de eeuwige wind, laat uw gedachten even gaan naar de afgelopen 400 jaar, en laat zo heel even de mensen uit het verleden weer tot leven komen, mensen die ons zoveel moois hebben nagelaten.

Om je goed voor te kunnen stellen wat zo’n periode van 400 jaar precies inhoudt, zou je zelf eens in gedachte terug in de tijd moeten gaan en naast een verre voorouder van 400 jaar geleden moeten gaan staan. Er opent zich dan een totaal andere wereld. Er is ander geld, andere kleding, andere moraal etc. Je zult voorouders aantreffen uit andere delen van het land of uit het buitenland, met een andere cultuur, een dialect dat je nauwelijks zou verstaan. Voorouders, met grote en kleine problemen met levens vol momenten van intense vreugde en schrijnend verdriet. Maar een ding is haast wel zeker, ze waren allemaal trots dat ze weer konden voortleven in een nieuwe generatie, een nieuw nageslacht.

Maar wat hebben deze voorouders ons nagelaten en waar zijn al de tastbare herinneringen bewaard gebleven? Je zou die moeten koesteren, want juist daar ligt ons verleden opgeslagen. Al die zaken hebben hun eigen verhaal en verbinden ons heden met het verleden en verschaffen ons gegevens voor onze geschiedschrijving. Juist daarom heeft de kunstcommissie van het Kasteel Geldrop deze expositie op een zodanige manier opgezet dat voorwerpen en kunst van nu, gekoppeld zijn aan erfstukken uit het verleden, want die eersten zullen in de toekomst de erfstukken zijn uit onze tijd.

“Erfgoed Nu”
Zoals nu naar die mooie erfstukken uit het verleden gekeken kan worden, zo zullen toekomstige generaties ook terug kunnen kijken naar onze huidige tijd. Wat zouden zij dan waardevol en interessant vinden? En als wij dat dan nu zouden weten, wat moeten wij dan nu koesteren en bewaren, zodat wij dat aan aan onze volgende generaties kunnen doorgeven?

“Erfstuk Toen”
Om erfstukken uit het verleden te tonen, moeten die er natuurlijk wel zijn. Dat is vaak een moeilijk punt maar ons Kasteel Geldrop kan gelukkig nog vele erfstukken laten zien uit het rijke verleden van de mensen die daar gewoond en geleefd hebben of van aangekochte en geschonken stukken.

Expositie “Erfgoed Nu & Erfstuk Toen”
Dankzij de enthousiaste medewerking van kunstenaars die een link hebben met Geldrop of er geboren zijn, kunnen we hun werk tonen tijdens deze expositie. Sommige deelnemers hebben speciaal voor het jubileumjaar een kunstwerk gemaakt en in bruikleen gegeven. Bij belangstelling kunnen sommige stukken ook aangekocht worden. Deze interessante expositie zal verrassen en vele momenten van herkenning opleveren.

De lijst van deelnemende kunstenaars en foto’s van het werk en de inrichting van de expositie is te zien op de de website van kasteel Geldrop bekijken; www.kasteelgeldrop.nl. Vanaf begin juli zal daar e.a. op gepresenteerd worden evenals op Facebook.