Eenbes Basisschool De Branding is gezond!

Nieuws van de gemeente

Eenbes Basisschool De Branding heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Wethouder Verdouw overhandigde het vignet officieel aan de schooldirecteur, mevrouw Scholten. Het is een erkenning voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Basisschool De Branding voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.