Landelijke tv bij padden overzetten door IVN Geldrop

Een filmploeg van KRO/NCRV heeft op Goede Vrijdag opnames gemaakt van het padden overzetten door de Paddenwerkgroep van IVN Geldrop. Het resultaat is in april te zien bij het programma Binnenstebuiten, met boswachter Marieke. Een dag eerder filmde Omroep Brabant eveneens in Geldrop de paddentrek.

In de Goede Week is de paddentrek eindelijk volop doorgezet, na een vroege start een maand eerder, gevolgd door vier weken rust ten gevolge van koude. Volgens afspraak kreeg de redactie van het programma ‘Binnenstebuiten’ een seintje. Op vrijdag 25 maart stond een kleine filmploeg samen met boswachter Marieke Schatteleijn aan de Rederijklaan in Mierlo.

Ze kwamen niet voor niks. De vrijwilligers troffen tientallen padden, enige kikkers en ook salamanders aan in de ingegraven emmers. Plonie van Campen, al dertig jaar coördinator van de Paddenwerkgroep van IVN Geldrop, vertelde aan Marieke over het belang van de inspanningen van de vrijwilligers. Zonder hun inzet zouden veel padden de trek niet overleven.

De tv-boswachter verstrekte op haar beurt informatie over het leven van de padden. Daarbij hield de regisseuse de touwtjes strak in handen. De boswachter toonde een amplex: een paartje waarbij het mannetje zich aan een vrouwtje heeft vastgeklampt. “Het mannetje zit op de rug van het veel grotere vrouwtje en laat zich dragen. Het vrouwtje moet flink zwoegen,” legt boswachter Marieke uit.

Ondanks de gestage regenval floten op de achtergrond merels en lijsters. “Nu even stil zijn,” maande de regisseuse. “Ik wil het geluid van de padden laten horen.” Uit een emmer klonk zacht het geluid van de mannetjes, dat lijkt op de roep van overvliegende kraanvogels. Na verschillende nieuwe takes konden ten slotte de amfibieën bevrijd worden. Mariet Vissers en Suzy de Reede hielpen Plonie daarbij. “Je mag ook wel een pad overzetten, als je wil,” bood Suzy de regisseuse aan, maar zij zag de amfibieën het liefst van een afstandje.

Drijfnat van de regen maar ook voldaan werd de ochtend afgesloten met een lunch bij Staatsbosbeheer, aan de Plaetse in Heeze: de regisseuse is tevreden over het verhaal, de cameraman en geluidsman hebben goede shots en de boswachter en vrijwilligers zijn vol enthousiasme over al die prachtige diertjes. Boswachter Janneke de Groot nam ’s middags de filmploeg mee de Braakhuizensche en Strabrechtse Heide op. Daar zou men de vennen zien waar de voortplanting plaatsvindt en hopelijk ook heikikkers.

IVN kan nog altijd meer vrijwilligers gebruiken. Mensen met een hart voor padden kunnen zich melden bij Plonie van Campen, T: 040-2854996 of Suzy de Rede, coördinatie Rederijklaan, T: 06-51142320.