PvdA ziet liever krachtig bestuur zonder gloednieuwe raadszaal

Deze week besprak de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo het nieuwe raadsprogramma voor de komende twee jaar. Dit programma is opgesteld nadat het vertrouwen in de DGG eerder was opgezegd door coalitiepartners CDA en SP.

De PvdA heeft als enige partij het programma niet goedgekeurd, maar ter kennisgeving aangenomen. Daarvoor heeft de partij twee redenen. Richard van de Burgt legt het uit; “Wij missen daadkracht en speerpunten in het raadsprogramma. Er worden geen keuzes gemaakt. Op deze manier hebben onze inwoners niks aan deze verandering, we kabbelen door op bestaand beleid. Daarnaast zien wij een risico in het experimenteren en de keuze om met drie wethouders door te gaan. Hierdoor bestaat het risico dat er straks onvoldoende capaciteit is voor de belangrijke dossier die komende tijd spelen. Denk dan aan de verdere tranisitie van de zorg, het zwembad en de samenwerking met andere gemeenten. Er bestaat kans op zwalkend beleid en besluiteloosheid. We willen voorkomen dat de raad een Poolse landdag wordt, kijk waar dat Nuenen heeft gebracht.”

De tweede reden waarom de PvdA tegen het programma heeft gestemd, is het feit dat er een stuk is opgenomen over een nieuwe raadszaal. De PvdA ziet een nieuwe raadszaal niet zitten en verzet zich scherp tegen nieuwbouw. Fractievoorzitter van de Burgt stelde in de raadsvergadering de vraag welke partij echt een nieuwe raadsaccommodatie wil. Daarop volgende een stilte. Toch staat dit onderwerp in het nieuwe raadsprogramma. Van de Burgt zegt daar over; “Er wordt gezegd dat we alleen het voornemen maken om een besluit te nemen over dit onderwerp. Nou, wij als PvdA vinden dit dus geen speerpunt voor de gemeente, we hebben belangrijkere onderwerpen om ons druk over te maken. Het feit dat het bouwen van een nieuwe multifunctionele raadsaccommodatie in het programma staat is voor ons een reden om ‘Nee’ te zeggen. Wij kiezen voor mensen en niet voor stenen.”

De PvdA geeft aan met open blik aan het werk te gaan in de nieuwe situatie, waarbij de partij op basis van haar politieke kleur voorstellen wel of niet gaat steunen.