Padden steken veilig weg over in Heeze

Om de paddentrek veilig te laten verlopen sluit Staatsbosbeheer vanaf vanmiddag de Rulse Dijk te Heeze gedurende de avond en nacht tijdelijk af voor autoverkeer. De afsluiting tussen 17.00-08.00 uur zal enkele dagen tot weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden en de paddentrek. De dagenlang aanhoudende zachte, nachtelijke temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid activeren de jaarlijkse trek van de gewone pad van de Strabrechtse heide naar de voortplantingswateren in de omgeving van het beekdal van de Kleine Dommel. De afsluiting vindt plaats ter hoogte van Natuurpoort De Plaetse te Heeze tot de omgeving van de Strabrechtseheideweg te Geldrop. Fietsers, wandelaars en bromfietsers kunnen wel gebruik maken van de Rulse Dijk.

Paddentrek start vroeg dit jaar
Zondagochtend ontdekten leden van IVN Geldrop en boswachters van Staatsbosbeheer de eerste padden. De padden trekken samen met andere amfibieën, zoals de bruine kikker en diverse salamanders in het vroege voorjaar massaal van hun winterverblijfplaats onder een dikke bladerlaag in het bos, naar hun geboorteplaats in een nabij gelegen poel om daar eitjes te leggen. De trek van deze amfibieën begint meestal tussen midden februari en begin maart. Nachtelijke temperaturen boven 7 graden Celsius en een luchtvochtigheid boven de 80% zijn voorwaarden. Neerslag zorgt tevens voor een verhoogde activiteit. Zodra het gaat vriezen, wordt de trek gestaakt en zullen de slagbomen weer open blijven in de avond en nacht.

De gewone pad
Padden worden in sprookjes vaak afgeschilderd als knorrig, eng en vies. Veel mensen zijn er bang voor en denken dat het oppakken van een pad eczeem of wratten tot gevolg kan hebben. Dit is zeker niet waar. De gewone pad (Bufo Bufo) lijkt wel op een kikker, maar de kikker heeft een gladdere huid dan de pad. De kleuren van een pad kunnen zeer verschillend zijn, gewoonlijk is het een bruinachtige kleur maar er zijn ook padden met een zandkleur of zelfs steenrode kleur. De iris van het oog van de gewone pad is koperrood gekleurd.

Verscholen leven
Padden leven nogal verscholen, overdag kom je ze haast niet tegen. In de avondschemer gaan ze op weg om hun kostje bij elkaar te zoeken zoals torren, slakjes en spinnen. Alleen in het voorjaar geven de padden hen verscholen leefwijze prijs voor de trektocht naar hun geboortegrond. Massaal gaan ze op pad. In het najaar keren ze weer terug naar hun overwinteringsgebied maar dat gebeurt in veel meer kleinere groepjes, gespreid in de tijd.

Amplex en voortplanting
De mannetjes zijn meestal als eerste bij het water. Onderweg zitten andere mannetjes kaarsrecht om te speuren naar vrouwtjes die zij dan kunnen bespringen. Een weg zoals de Rulse Dijk of de Strabrechtseheideweg biedt een geschikte uitkijkpost, vandaar dat Staatsbosbeheer de weg in de avond en nacht afsluit. De mannetjes omklemmen de vrouwtjes, zodra zij de gelegenheid krijgen, met hun voorpoten in een zogeheten amplex die hen een tochtje naar het water bespaart. De bevruchting gebeurt uitwendig. Het mannetje stort zijn sperma over de eieren uit op het moment dat het vrouwtje deze in het water afzet. De meeste eisnoeren worden tussen vegetatie of rond in het water hangende takken afgezet, maar soms ook op een kale bodem.