30 jaar padden overzetten door IVN Geldrop

De paddenwerkgroep van IVN Geldrop is er weer klaar voor padden veilig over te zetten. Toch zijn extra vrijwilligers welkom.

Wie alles met eigen ogen wil zien, kan mee op excursie op zondag 13 maart. De amfibieënexcursie start om 10 uur bij de oversteekplaats aan de Bosrand, bij het viaduct. Deelname is gratis.

Vrijwilliger worden
Plonie van Campen doet tevens een oproep. “We kunnen nog wel wat extra vrijwilligers gebruiken, vooral voor de Rederijklaan, net buiten Geldrop. Het gaat om pakweg 200 meter tussen de Geldropseweg en de kruising met de Sluisstraat/Aardborstweg. Als je samen de emmers leegt, ben je snel klaar en bovendien is het gezelliger met zijn tweeën. Je hoeft maar één ochtend per week gedurende pakweg een maand padden over te zetten. Aan het einde van de paddentrek ruimen we met een groepje de schermen en emmers weer op.” Mensen met een hart voor padden kunnen zich voor instructies en indeling melden bij één van de coördinatoren. Coördinator voor de Rederijklaan is Suzy de Reede, T: 06-51142320. Voor de Bosrand: Plonie van Campen, T: 040-2854996, en Mariet Vissers, T: 040-2856622.

Gaan de padden ook dit voorjaar massaal op stap?
Eind februari of begin maart, als de nachttemperatuur boven de 7 graden Celsius komt, worden de padden actief. Dan gaan ze op weg naar hun geboortepoel om zich voort te planten.

“Tijdens de afgelopen warme winter waren regelmatig padden actief. Het is nu de vraag of de komende paddentrek toch nog massaal zal verlopen,” zegt Plonie van Campen. Zij is al dertig jaar coördinator en actief lid van de paddenwerkgroep.

“Vanwege het warme winterweer hebben we al op 19 februari paddenschermen geplaatst en emmers ingegraven bij de Bosrand in Geldrop. We kunnen nu de padden weer veilig overzetten. Ze trekken naar de plas bij de hondenrenbaan. In 2015 hebben we bij de Bosrand bijna 400 padden en andere amfibieën overgezet. Ook zijn we bij de Rederijklaan in Mierlo actief geweest. We hebben daar in enkele avonden bijna 600 padden geraapt. Daarom hebben we nu bij de Rederijklaan ook paddenschermen geplaatst,” aldus Plonie.

Nuttige dieren
Padden zijn nuttige nachtdieren. Ze vangen insecten die mensen schadelijk vinden. Het zijn vleeseters, ze eten alles wat beweegt: wormen, spinnen, slakken, larven, kevers, steekmuggen, mieren, vliegen en andere insecten. En padden worden zelf weer gegeten door o.a. reigers en kraaien. Zo vertegenwoordigen zij een belangrijke plaats in de voedselketen.

Bescherming van padden, kikkers en salamanders noodzaak
“Aan de aantallen padden kun je zien of het goed gaat met het milieu. Helaas zijn er steeds minder in Nederland. Sommige soorten worden zelfs met uitsterven bedreigd,” vertelt Plonie. “Dat heeft verschillende oorzaken: poeltjes en plassen verdroogden, het water vervuilde. Door het spuiten met gif verdween veel voedsel voor de padden. In hun leefgebied werden huizen gebouwd en wegen aangelegd. Bovendien worden nog steeds veel padden slachtoffer van het verkeer. Vooral tijdens de massale trek in het voorjaar.”

Langzaam rijden aub!
“Het scheelt slachtoffers als automobilisten hun snelheid minderen. Amfibieën, dus ook kikkers en salamanders, zijn zo licht dat ze al snel worden meegezogen met de luchtstroom van een voorbijrijdende auto. Omdat ze een teer skelet hebben, zijn ze erg kwetsbaar. Hun organen raken vlug beschadigd, met de dood tot gevolg. Daarom verzoeken we als paddenwerkgroep automobilisten vooral ’s avonds en ’s nachts langzamer te rijden tijdens te paddentrek.”

Informatie over padden: zie www.padden.nu en de website van RAVON www.ravon.nl