Vuurwerkregels

Het duurt nog wel even voordat het Oud en Nieuw is, maar hier alvast de regels die voor Geldrop gelden:

Verknal het niet voor jezelf of een ander
Houd de jaarwisseling veilig en gezellig!

Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig en prettig te laten verlopen leest u deze laatste weken van het jaar alles over de jaarwisseling, zoals over vuurwerk. Maar vooral hoe u kunt meehelpen de jaarwisseling gezellig te laten verlopen. Deze week: afsteektijden en soorten vuurwerk.

Wanneer mag u vuurwerk afsteken?
De regels voor het afsteken van vuurwerk staan in het Vuurwerkbesluit. Vuurwerk mag alleen nog afgestoken mag worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden.

Waar mag u vuurwerk afsteken?
Naar aanleiding van overlast en schade van vuurwerk in voorgaande jaren is landelijk discussie ontstaan of vuurwerk afsteken helemaal verboden moet worden. Daar is niet voor gekozen, omdat het een landelijke traditie is. Wel is aangegeven dat gemeenten zelf extra regels kunnen opstellen als het gaat om vuurwerk. Zo zijn er gemeenten die er voor gekozen hebben bepaalde gebieden aan te wijzen waar het verboden is vuurwerk af te steken. In onze gemeente hebben wij er ook dit jaar (nog) niet voor gekozen om bepaalde vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Wie mag vuurwerk afsteken?
Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Een misverstand is dat bepaald vuurwerk, bijvoorbeeld sterretjes, ook wel eens ‘kindervuurwerk’ genoemd, niet gevaarlijk zou zijn. Ook dit vuurwerk (‘koud vuur’) heeft een brandend deel met een temperatuur van 1.500 graden Celsius!

Wat is zwaar en illegaal vuurwerk?
Er zijn verschillende soorten vuurwerk. In ons land gelden strenge veiligheidseisen aan het zogeheten ‘consumentenvuurwerk’. Al het andere vuurwerk is zwaar en/of illegaal vuurwerk en gevaarlijk. Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de Nederlandse wetgeving of is illegaal ingevoerd. Bij illegaal vuurwerk is vaak geen Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig, het is te zwaar, het bevat teveel kruit en veroorzaakt vaak hele harde knallen, bijvoorbeeld strijkers en lawinepijlen. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging. Daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn, dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs kan doden.

Dit jaar is ook de verkoop van babypijltjes en Romeinse kaarsen aan particulieren verboden. Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat je niet op tijd kunt wegkomen. In Nederland mag je geen illegaal vuurwerk kopen of verkopen, of in bezit hebben, opslaan, vervoeren of afsteken. In België gelden andere wetten. Daar is ook zwaarder vuurwerk te verkrijgen en het wordt ook heel het jaar door verkocht. Denk vooral aan uw eigen veiligheid en aan die van uw omgeving: houd u aan de regels en koop alleen legaal vuurwerk!

Hoe kunt u veilig vuurwerk afsteken?
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Dan kunt u uw ogen beschermen met een vuurwerkbril. Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heeft u weinig kans op ongelukken. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op de website van Veiligheid.NL.

Waar en wanneer kunt u vuurwerk kopen?
Niet alleen het afsteken van vuurwerk kan gevaarlijk zijn. Niet voor niets zijn in het Vuurwerkbesluit ook regels opgenomen over het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren en het voorhanden hebben van vuurwerk. In onze gemeente zijn drie bedrijven die een vergunning hebben voor de verkoop van consumentenvuurwerk. Dit zijn de erkende winkels, die legaal vuurwerk verkopen dat voorzien is van een gebruiksaanwijzing met veiligheidstips. Deze bedrijven mogen op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december vuurwerk verkopen aan personen van 16 jaar of ouder. Per persoon mag maximaal 10 kilo vuurwerk worden gekocht.

Toch al vuurwerk?
Als u nu al merkt dat er vuurwerk wordt afgestoken, vragen wij u direct de politie te bellen via 0900-8844 en dit te melden. Daarnaast vragen wij u om goed rond te kijken of u iets verdachts hoort of ziet. Ook als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of wordt verhandeld, kunt u dat melden bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Met deze tips helpt u ons enorm.