Motie van treurnis vanwege werkwijze wethouder Steenbakkers

Op 23 november diende PvdA Geldrop-Mierlo met steun van D66 en VVD een motie van treurnis in. Reden was de werkwijze van de wethouder Steenbakkers rondom het indienen van de begroting van het PlusTeam.

Het PlusTeam is een belangrijk onderdeel van de zorg zoals die in de gemeente Geldrop-Mierlo is georganiseerd. Dit team helpt mensen met een complexe, specialistische zorgvraag. Het team is opgezet in een gemeenschappelijke regeling met Waalre. Wethouder Steenbakkers draagt een flinke verantwoordelijkheid voor het PlusTeam. Hij heeft het in zijn portefeuille en is daarnaast voorzitter van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

Vanuit de raad van Geldrop-Mierlo klinkt ongenoegen over de manier waarop de wethouder zijn bestuurstaken invult. De opstart van het PlusTeam eind 2014 verdiende al geen schoonheidsprijs. Op dat moment kreeg de gemeenteraad onvoldoende tijd om er écht inhoudelijk over te praten. Dat is aan de kaak gesteld, maar van die slechte timing is niks geleerd. De begroting over 2016 werd vervolgens namelijk maanden te laat ingeleverd bij de provincie. Dit gebeurde ook nog eens zonder officiële goedkeuring van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. Een vreemde gang van zaken, aangezien diezelfde begroting in Waalre ruim op tijd in de gemeenteraad is behandeld. Als antwoord op kritische vragen over dit voorval kwam de wethouder in eerste instantie mondeling met een verhaal dat niet klopte, en later kwam hij schriftelijk niet verder dan het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Wethouder Steenbakkers is naast het PlusTeam ook verantwoordelijk voor enkele andere zware dossiers in Geldrop-Mierlo. Het is van groot belang dat deze zaken goed worden aangestuurd. Met de motie van treurnis willen de drie partijen bij de wethouder aangeven dat zijn werkwijze en aansturing dienen te verbeteren. Mooie woorden zijn niet voldoende, het wordt tijd voor daden.