Werkzaamheden aan fietspaden in Geldrop en Mierlo

Nieuws van de gemeente

Maandag 19 oktober starten we met het gedeeltelijk vernieuwen van enkele bestaande asfalt fietspaden. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de huidige fietspaden en het aanbrengen van een nieuw rood asfalt fietspad. Wij verwachten dat de totale werkzaamheden 7 weken gaan duren.

Fietspad langs Wethouder Materhof/Willem van Ruysbroeckstraat
Het vrijliggend fietspad tussen Admiraal De Ruyterstraat en Columbusstraat. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten voor al het verkeer.