Femmes Vocales zoekt nieuwe leden

Vrouwenkoor Femmes Vocales is een enthousiast en gemotiveerd clubje vrouwen dat met plezier zingt. Ze repeteren elke woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in Wijkcentrum de Dreef Coevering in Geldrop

Graag hebben we er wat mensen bij die het koor komen versterken.

Belangstellenden zijn van harte welkom om eens te komen luisteren.
Inlichtingen bij Ans v.Tuijl: tel.040-2862385 of An van Overbruggen: tel.040.2856638.