Boswerkzaamheden in het Leenderbos

Staatsbosbeheer start donderdag met werkzaamheden in het centrale deel van het Leenderbos bij Leende; er worden bomen geoogst. Het doel van de werkzaamheden is om licht en ruimte te maken voor bestaande bomen en voor nieuwe bomen, de verjonging van bos. Het bos is natuurlijk van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door beschadiging door houtoogstmachines en vrachtwagens. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer één week. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes zodat bezoekers niet verrast worden door de machines.

Dunning
Staatsbosbeheer gaat plekken in het bos uitdunnen zodat de rest van de bomen de ruimte krijgen om dikker te worden. Ook worden her en der open plekken gemaakt voor de vestiging van nieuw bos. Doordat er meer licht op de bodem komt, krijgen jonge bomen meer kans te ontkiemen, waardoor het bos natuurlijker en gevarieerder wordt. Dit gebeurt voornamelijk in naaldbossen met grove den, Douglas en lariks.

Natuurlijke bosranden
De bosranden vormen na de werkzaamheden een meer natuurlijke overgang naar de heidevelden rond de Hasselsvennen en het Dorven. Goed ontwikkelde, geleidelijke bosranden bezitten de grootste soortenrijkdom aan dieren en planten van het hele bosgebied. Met name de nachtzwaluw, mieren, vlinders en andere insecten profiteren van deze nieuwe struwelen.

Duurzaam bosbeheer en Hollands hout
Het Leenderbos is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan de Nederlandse natuurgebieden, Staatsbosbeheer gebruikt het weer voor het bekostigen van het beheer.

Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook voor houtproductie voor toekomstige generaties. Bos blijft namelijk bos. Zorgvuldigheid en vakmanschap van het bosbeheer staat hierbij voorop. De bosvakken worden van te voren zorgvuldig geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd.

Wandel, fiets en ruiterpaden tijdelijk slechter begaanbaar
Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandel, fiets en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien, toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd.