Raad Geldrop-Mierlo stemt voor OV training voor jongeren met een beperking

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besprak onlangs het leerlingenvervoer in de gemeente. Tijdens de discussie werd onder andere gesproken over het vervoer van jongeren met een beperking. Zij worden op dit moment met taxi’s en busjes naar school gebracht. Echter; sommige van deze jongeren willen graag zelfstandig naar school gaan.

Om jongeren met een beperking zelfstandig naar school te kunnen laten gaan is het mogelijk om ze daarvoor te trainen. De indiener van het idee is Paul Elsendoorn van de PvdA legt uit hoe dat werkt: “Ouders en jongeren die aangeven dat ze graag op eigen kracht naar school willen gaan, kunnen om een training vragen. In dat geval wordt een zorgbegeleider aangewezen, die met de jongere naar school gaat. Dit kan met de bus, de trein of de fiets. Beetje bij beetje leert de jongere om een steeds grote stuk helemaal alleen te reizen. Maar ook wat te doen als er wat mis gaat. Er zijn al flink wat successen geboekt in andere gemeenten. Jongeren worden zelfstandiger, leren om te reizen en krijgen meer zelfvertrouwen.”

De PvdA diende met deze uitleg een motie in om een pilot op te zetten voor OV training voor jongeren met een beperking. Deze motie werd unaniem gesteund door alle partijen in de raad. De wethouder gaat nu aan het werk om de pilot te organiseren.