DGG legt 9.300 handtekeningen naast zich neer

Een belangrijk speerpunt van de VVD in Geldrop-Mierlo is al jarenlang het in doorvoeren van gratis parkeren in de hele gemeente. Het centrum van Geldrop kan wat hen betreft wel wat meer bezoekers gebruiken. Dit is dan weer goed voor de lokale winkeliers en werkgelegenheid. De ondernemers wilden in juli komen met een voorstel. De meerderheid van de gemeenteraad vond dit niet nodig. Men wilde er niet over praten. Een vreemde gang van zaken, hoe zit dat?

Als PvdA zijn we het met de VVD eens dat er wat moet gebeuren om het centrum van Geldrop levendiger te maken. Er liggen plannen om het centrum een impuls te geven, maar die plannen zijn al jaren oud en tijden zijn veranderd. Alles bij het oude houden is geen oplossing. Ondertussen is de invloed van het winkelen via internet duidelijk te merken. Steeds meer winkelpanden staan leeg. Overal in Nederland is dat het geval. Wij denken dan ook dat naast het mooier maken van het centrum er meer nodig is. Gratis parkeren kan een goede impuls geven. De PvdA Geldrop-Mierlo heeft al eerder aangegeven dat ze gratis parkeren best ziet zitten. Wel met een belangrijke voorwaarde; dit mag niet ten koste gaan van het sociale gezicht van onze gemeente. We hebben de VVD uitgedaagd om met een financieel solide voorstel te komen dat aan deze voorwaarde voldoet.

En we zijn niet de enigen die denken dat gratis parkeren gaat helpen om het centrum van Geldrop weer te laten opleven. In totaal ruim 9.300 mensen hebben een petitie getekend waarbij ze steun geven aan het idee van gratis parkeren middels een blauwe zone. Met deze petitie in de hand hebben de winkeliers op 9 maart een duidelijke verzoek neergelegd bij de gemeenteraad; “zie in dat de tijden zijn veranderd en maak de juiste keuze om een aantrekkelijk nieuw levendig centrum te realiseren”.

De discussie over het mogelijk invoeren van gratis parkeren was hierdoor weer onder de aandacht en liep volop. Een goede zaak, wat ons betreft, omdat de raad sámen met de winkeliers op deze manier wellicht tot een goede oplossing zou komen. Echter niets bleek minder waar. De coalitie, met de DGG voorop, wil namelijk niet meegaan in het idee van gratis parkeren. Deze aap kwam uit de mouw toen in de gemeenteraadsvergadering van 20 april de VDD en D66 een motie in stemming brachten om een investering in nieuwe parkeermeters uit te stellen tot 6 juli. Op dat moment zouden de plannen voor gratis parkeren klaar zijn om in de raad te bespreken. Deze motie werd echter niet gesteund door de meerderheid, de nieuwe meters worden dus besteld. De heer Stravers, fractievoorzitter van de DGG, gaf in een monoloog aan dat zijn coalitie niet op gratis parkeren zit te wachten.

De ideeëntrein ging eerder dit jaar in volle vaart vooruit, gesteund door 9.300 mensen, maar er is aan de noodrem getrokken voordat er een uiteindelijk voorstel lag. De PvdA vindt dat om twee redenen spijtig. Het gevolg is dat we op het oude spoor blijven, een gemiste kans. Daarnaast wordt het signaal van een enorm grote groep mensen erg makkelijk aan de kant geschoven. Dat is een verkeerd signaal, vinden wij. Dubbel vreemd omdat de DGG zich zogenaamd hard maakt voor burgerparticipatie en dat in het coalitieprogramma heeft aangepakt. Op dit moment kunnen we als oppositiepartij niks aan deze situatie veranderen. Hopelijk is het doorvoeren van alleen de centrumplannen van Geldrop voldoende om toch nog veel publiek te trekken naar de winkelstraten van Geldrop. Dat zorgt voor banen en bevordert het woonplezier in onze gemeente.

Een gedachte over “DGG legt 9.300 handtekeningen naast zich neer

  1. marian 27/07/2015 / 12:52

    Nieuw is juist dat men auto’s uit binnensteden weert vanwege o.a. fijn stof en smog. DGG heeft mijn stem.

    Like

Reacties zijn gesloten.