We maken de ”kleurloze” balans op in Geldrop-Mierlo

Afgelopen week besprak de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo de financiële situatie van de gemeente. Ondanks een meevaller over 2014 en een aanzienlijke verbeterde situatie van het grondbedrijf ziet de toekomst er niet heel positief uit. De balans slaat negatief door.

Het college van B&W meldde namelijk dat de komende jaren forse structurele tekorten laten zien. Oplopend tot bijna 2 miljoen euro per jaar in 2019. De raad is gevraagd mee te denken over oplossingen om deze tekorten te voorkomen.

De PvdA gaf duidelijk aan wat zij van belang vindt. De partij is rood en wil dat het sociale gezicht van de gemeente niet lijdt onder de tekorten. Daarnaast wil de partij dat er prioriteit wordt gegeven aan goede zorg, werkgelegenheid en duurzaamheid. Tenslotte moeten de centrumplannen doorgang vinden en wil de PvdA een goed zwembad in de gemeente.

Maar waar kan dan wel geld worden gevonden? De PvdA geeft daarover aan dat ze het plan om 1,2 miljoen uit te geven aan een nieuwe raadszaal veel te duur vindt. De verbetering van de bestaande raadszaal volstaat en hoeft lang niet zoveel geld te kosten. Daarnaast zit Geldrop-Mierlo relatief laag in het tarief op leges. Deze mogen wat de partij met verstand worden verhoogd, zodat deze kostendekkend worden. Ook ziet de partij mogelijkheden om door middel van gerichte bezuinigingen een heel eind te komen. Daarbij kan worden gedacht aan het afschaffen van de fractievergoeding, zoals D66 voorstelt.

De sleutel ligt bij de coalitie. Fractievoorzitter Richard van de Burgt zegt daarover: “Deze coalitie komt niet uit de verf, zij past op de winkel, zoals dat heet. Met weinig kleur en niet eens heel goed. Daarbij praten ze niet graag over geld. Het coalitieprogramma had geen financiële onderbouwing, En aan eind van vorig jaar liet de coalitie zien dat ze geen belang hechten aan een begroting die structureel in balans is”.

De PvdA liet blijken dat ze veel vertrouwen heeft in de aanpak van de wethouder van Financiën, Marc Jeucken. Gehoopt wordt dat hij de coalitie over de streep trekt om op een transparante en realistische manier de begroting structureel sluitend te maken. Daar werkt de PvdA graag aan mee, in het belang van de inwoners van Geldrop-Mierlo.