Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons

Gemeentenieuws

Inwoners van Geldrop-Mierlo zamelen het plastic verpakkingsafval al apart in. Vanaf maandag 1 juni mogen daar ook metalen verpakkingen en drankenkartons bij. Dit noemen we ‘PMD’: Plastic, Metaal en Drankenkartons.

Waarom deze wijziging?
Alle genoemde materialen zijn zeer geschikt om te hergebruiken, mits goed aangeboden: zo leeg mogelijk, platgemaakt en met de dop er op. Sinds kort is het mogelijk om deze drie typen afval goed van elkaar te scheiden en vervolgens aan te bieden om te laten recyclen.

Voordelen
Als u plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons apart aanbiedt, komen deze niet in het restafval terecht en kunnen ze gerecycled worden. Dit is ook beter voor het milieu, want er hoeft dan minder afval te worden verbrand. U heeft hier ook financieel voordeel van: de container is minder snel vol. U hoeft deze dus minder vaak aan te bieden om te legen. Dit bespaart kosten.

De gemeente ontvangt een vergoeding voor het PMD. Dit komt de afvalstoffenheffing ten goede: een win-win situatie voor alle partijen.

Meer informatie?
Op http://www.geldrop-mierlo.nl of http://www.cure-afvalbeheer.nl vindt u meer informatie over PMD. Onder andere praktische tips voor het aanbieden van het verpakkingsafval en een scheidingskaart (ook als pdf om te downloaden), waar precies op staat wat er wel bij PMD thuishoort en wat niet.