Snelle oplossing voor A67 is noodzaak

Gemeente persbericht: Geldrop-Mierlo blij met oproep ANWB

De verbreding van de snelweg A67 is al enkele jaren onderwerp van discussie. Vanuit Geldrop-Mierlo en andere omliggende gemeenten is er vaker in de regio, bij de Provincie en de Rijksoverheid aangedrongen op het aanpakken van de knelpunten van de A67 en dus voort te maken met de verbreding van deze snelweg. Geldrop-Mierlo is dan ook blij een partner te hebben gevonden in de ANWB. Deze grote landelijke organisatie geeft vandaag in de media aan dat, mede naar aanleiding van het groot aantal recente ongelukken op deze snelweg, een snelle oplossing voor de A67 noodzaak is.

De A67 is een drukke rijksweg waar in vergelijking met andere rijkswegen veel vrachtverkeer rijdt vanwege de goede verbinding met het Ruhrgebied, Eindhoven, Antwerpen en de Randstad. De hoeveelheid verkeer op deze snelweg in combinatie met de grote hoeveelheid vrachtverkeer leidt regelmatig tot ongevallen en veroorzaakt bijna dagelijks tot filevorming tussen Geldrop en knooppunt Leenderheide bij Eindhoven.

Opstoppingen en sluipverkeer
Ook op het onderliggende wegennet, in Geldrop en Heeze leidt de filevorming regelmatig tot problemen. Doordat het verkeer op de A67 in de rijrichting Eindhoven vast staat kan het verkeer vanuit Geldrop en Heeze niet voldoende de snelweg oprijden. Hierdoor ontstaan er op het wegennet van Geldrop en Heeze ook opstoppingen.

De opstoppingen op de A67 leiden bovendien tot sluipverkeer door Geldrop doordat verkeer richting Eindhoven, ter hoogte van Geldrop de file verlaat en door Geldrop, via de Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg, verder richting Eindhoven rijdt.

Vergroten bereikbaarheid
In het kader van de regionale en provinciale discussie over de Ruit rondom Eindhoven is in oktober 2014 namens Geldrop-Mierlo een brief aan Gedeputeerde Staten van de Provincie gestuurd, waarin ook een uitgebreide alinea is opgenomen over de A67.

Hierin wordt nogmaals bij de provincie onder de aandacht gebracht dat in het kader van de bereikbaarheid van de regio de problemen op de A67 niet onderschat moeten worden. In deze brief is aangegeven dat de gemeente Geldrop-Mierlo van mening is dat de huidige en nog te verwachten verkeersproblematiek op de A67 dermate groot is dat op basis van de aspecten bereikbaarheid en veiligheid gekozen zou moeten worden voor verbreding van de A67 naar 2×3 rijstroken, in elk geval tussen de afslag Geldrop en knooppunt Leenderheide.

Alleen dan kan een robuuste verkeersoplossing ontstaan die recht doet aan de geformuleerde doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en economische ontwikkeling van deze regio. Een substantiële vergroting van de capaciteit van de A67 door toevoeging van een extra rijstrook is van essentieel belang zodat de aansluiting van het onderliggende wegennet op het hoofdwegennet de opwaardering kan krijgen die los van elk groeiscenario eigenlijk nu al nodig is.

Geldrop-Mierlo voelt zich in haar mening nu gesteund door de ANWB!

Een gedachte over “Snelle oplossing voor A67 is noodzaak

  1. Rob Friedhoff 18/05/2015 / 09:08

    Gemeente: Wat is de achterliggende redenering van uw insteek om de A67 te verbreden van Eindhoven tot de afslag Geldrop.

    Je kan een capaciteitsprobleem van de A67 door te veel vrachtverkeer tussen België en Duitsland toch niet oplossen door maar 10 km aan te pakken?

    Het effect laat zich raden.

    Like

Reacties zijn gesloten.