Homo-emancipatie in Geldrop Mierlo

Deze week besprak de raad van Geldrop-Mierlo in een raadsronde over het invoeren van beleid voor LHBT’s. Dit zijn lesbische vrouwen, homoseksuelen mannen, biseksuelen en transgenders. Deze raadsronde was belegd door de vier partijen die eerder een motie hadden ingediend. Deze motie werd echter verworpen door de meerderheid van DGG, DPM, VDD en D66.

GROENLINKS, SP, PVDA EN CDA KOMEN OP VOOR HOMO-EMANCIPATIE IN GELDROP-MIERLO

In een eerder opgestelde brief gaven de vier partijen aan waarom het zo belangrijk is, om als gemeente LHBT-beleid op te stellen, hierbij een greep uit de gezamenlijke reactie: ‘Steeds meer gemeentes hebben beleid op het gebied van homo-emancipatie. Dit komt omdat onderzoek uitwijst dat er nog heel veel moet gebeuren om LHBT’s geaccepteerd te krijgen. Jongeren en ouderen hebben te maken met pesterijen op school, bij sportclubs, op het werk en in de wijk. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Gemeentes hebben een voorbeeldfunctie, maar ook een verantwoordelijkheid.

Zo is de gemeente verantwoordelijk voor zorg. Op dat vlak is algemeen bekend dat ouderen, die gebruik maken van zorg, vaak terug de kast in gaan omdat ze zich schamen. De gemeente organiseert ook de jeugdzorg. Daar geldt dat LHBT jongeren vaak nog in de kast zitten, waardoor een andere benadering gewenst is dan standaard het geval. De gemeente kan daarnaast in haar eigen personeelsbeleid, in de contacten met het onderwijs en in het geven van aandacht LHBT-beleid gestalte geven. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.’

Eerder gaf Wethouder Miranda Verdouw al aan dat zij graag beleid zou maken ten ten behoeve van een meer actieve houding van onze gemeente op het gebied van homo-emancipatie. Zodoende organiseerde de SP, GroenLinks, PvdA en CDA een raadsdiscussie over dit onderwerp, met organisaties die meer achtergrond informatie kunnen geven over waarom LHBT beleid belangrijk is.

COC Eindhoven eo, de GGD en een docent maatschappijleer van het Strabrechtcollege waren bij deze raadsronde aanwezig. Samen met de vier partijen gaven zij aan waarom beleid voor deze specifieke doelgroep belangrijk is.

Enkele belangrijke argumenten die naar voren werden gebracht

  • Beleid zorgt voor continuering en borging van het onderwerp, het gaat eventuele willekeur tegen;
  • Beleid zorgt ervoor dat er gelden en middelen beschikbaar blijven om activiteiten en behandelingen voort te zetten;
  • Diverse gemeenten die LHBT-beleid voeren hebben aangetoond dat het maatschappelijke meerwaarde heeft;

De VVD, DPM en de DGG bleven echter hun conservatieve gezicht laten zien. Zij vinden beleid op bevolkings- of doelgroepen niet nodig. Het argument dat zij geven is dat Artikel 1 van de grondwet ervoor zorgt dat iedereen gelijk behandeld dient te worden in Nederland. Wederom hadden deze partijen geen antwoord op de reactie dat we als gemeente wel degelijk afzonderlijk beleid maken, bijvoorbeeld jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
Nog opvallender was de rol van D66 in deze raadsronde. Of eigenlijk het feit dat D66 geen deel uit maakte van de discussie. Zij zwegen in alle talen. Terwijl D66 landelijk een groot voorvechter van homo-emancipatie.

DGG was de enige partij die ruimte bood voor een mogelijk beleid. Zij gaven aan dat zij een motie die uit zou gaan van een brede emancipatienota (met daarin opgenomen LHBT-beleid) vermoedelijk wel zouden steunen. De voorzitter vatte de discussie heel accuraat samen en concludeerde aan het eind tevens dat de wethouder wel aan de slag kan met een voorstel. Hoewel enigszins teleurgesteld door de behoudende reacties van de VVD, DPM, DGG en het zwijgen van D66 verlieten wij de raadszaal.

Wij zijn wél van mening dat LHBT beleid belangrijk is. Deze mensen willen wij niet in de kou laten staan. Wij laten het hier niet bij zitten. GroenLinks, SP, PvdA en CDA zullen gezamenlijk met de wethouder kijken naar mogelijkheden voor een breed gedragen emancipatiebeleid waarin specifiek aandacht wordt gevraagd voor LBHT’ers.

Mark Claasen, CDA Geldrop-Mierlo
Niek Engbers, GroenLinks Geldrop-Mierlo
Richard van de Burgt, PvdA Geldrop-Mierlo
Roy Schroemges SP Geldrop-Mierlo