Hoe nu verder met zwembad de Smelen?

De gemeente Geldrop-Mierlo wil af van het contract met Laco, de organisatie die eigenaar is van zwembad de Smelen. Elk jaar steekt de gemeente 300.000 euro in het zwemmen, zonder te kunnen controleren wat er met het geld gebeurt.

Op 30 maart kwam de gemeenteraad bij elkaar om over dit onderwerp te praten. Dit gebeurde onder grote belangstelling van inwoners van onze gemeente. Een kleine honderd mensen waren aanwezig op de tribune. Hun boodschap was helder: “zwemmen is belangrijk voor jong en oud, voor gezondheid en sociale contacten. Hou het zwembad open”.

De gemeenteraad was unaniem over het feit dat het onmogelijk is om elk jaar blindelings grote geldsommen in het zwembad te steken. Daarbij gaat het over enkele miljoenen euro’s die, wat de raad betreft, duidelijk niet gebruikt zijn om in de kwaliteit van het zwembad te investeren. Een boodschap die de mensen op de tribune liever niet wilden horen.

Het betoog van de PvdA fractievoorzitter Richard van de Burgt oogstte enkele malen applaus op de tribune. Hij gaf aan dat wat zijn partij het eens is met het standpunt van de andere partijen, maar daarbij deed hij een dringend beroep op de gemeente en wethouder Ton Steenbakkers om alles in het werk te stellen om in september 2016 een goed zwembad te hebben, waar iedereen gebruik van kan maken. De wethouder is zich aan het oriënteren en er lijken verschillende mogelijkheden te zijn.

De heer van de Burgt zei daarbij ‘Het is van groot belang dat de wethouder met daadkracht en vorderingen komt. De tijd tikt. De gemeenteraad moet daarbij deze wethouder ook willen helpen, steunen door middelen beschikbaar te stellen’. De PvdA deed een voorstel om het geld dat vrijvalt bij het verlopen van het contract (200.000 euro per jaar) niet in de algemene middelen te laten vallen als meevaller, maar te reserveren om eventueel te gebruiken voor een oplossing.

De wethouder deed tevens op verzoek van de PvdA de toezegging om elk kwartaal informeel de gemeenteraad en de verenigingen die gebruik maken van De Smelen bij te praten. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte blijft van de voortgang.

Één ding is duidelijk; de komende tijd wordt spannend voor zwembad de Smelen.