Boswerkzaamheden in het Leenderbos

Staatsbosbeheer start maandag met het dunnen van een deel van het Leenderbos bij Leende. Doelstellingen van de werkzaamheden zijn het creëren van licht en ruimte voor bestaande bomen en tevens verjonging van bos. De bosvakken worden vooraf zorgvuldig geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.  De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door beschadiging door houtoogstmachines en vrachtwagens. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met eind april.

Dunning
Staatsbosbeheer gaat enkele bosvakken dunnen zodat sommige bomen de ruimte krijgen om dikker te worden. Ook wordt er op sommige plekken ruimte gecreëerd voor de vestiging van nieuw bos. Doordat er meer licht op de bodem komt, krijgen jonge bomen meer kans te ontkiemen, waardoor het bos natuurlijker en gevarieerder wordt. De bossen waar de dunning plaats vindt bestaan voornamelijk uit grove den, Douglas en lariks.

Natuurlijke bosranden
De bosranden vormen na de werkzaamheden een meer natuurlijke overgang omdat er ruimte wordt gecreëerd voor een zogenaamde mantelvegetatie van struiken en een kruidachtige vegetatie van allerlei plantensoorten zoals struikheide. Goed ontwikkelde, geleidelijke bosranden bezitten de grootste soortenrijkdom aan dieren en planten van het hele bosgebied.

Duurzaam bosbeheer
Het Leenderbos is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier, als biomassa en als brandhout. Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook voor houtproductie voor toekomstige generaties. Zorgvuldigheid en vakmanschap van het bosbeheer staat hierbij voorop. De bosvakken worden van te voren zorgvuldig geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd.

Wandel, fiets en ruiterpaden
Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandel, fiets en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien, toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen.