Korte plantencursus

Een kleine cursus ‘overzicht van het plantenrijk’ start eind april bij IVN Geldrop. Bioloog Rini Kerstens verzorgt twee lessen op dinsdagavond en twee excursies op zaterdag. Tijdens de lesavonden werken cursisten met levend materiaal. Bij de excursies wordt gewezen op gemakkelijk herkenbare veldkenmerken.

De minicursus geeft een overzicht van het plantensysteem en de belangrijkste kenmerken die er aan ten grondslag liggen. Op 21 april komen met name sporenplanten aan bod, waaronder varens en mossen. Ook behandelt Kerstens het verschil tussen sporen- en zaadplanten. Op 28 april is er aandacht voor verschillende belangrijke plantengroepen, onder meer zaadplanten, naakt- en bedektzadigen. De lessen worden ondersteund door PowerPoint-presentaties. De cursisten worden verzocht zelf een loep mee te brengen.

De lesavonden vinden plaats in natuurinformatiecentrum De Paardestal, tegenover Kasteel Geldrop (ingang aan De Helze). Ze duren van 20 tot 22.15 uur, inclusief een korte koffiepauze. Het tijdstip en de locatie van de excursies op zaterdag 25 april en 23 mei worden later bepaald.

Docent Rini Kerstens is een enthousiaste verteller. Hij is bij veel natuurliefhebbers bekend door zijn presentaties en cursussen, ook bij IVN Geldrop.

Aanmelding
Het lesgeld voor de cursus bedraagt € 35 euro voor leden van IVN Geldrop en € 40 voor niet-leden. Voor informatie en aanmelden: Trees van Tongeren, T: 040 2854572 – E: trees_van_tongeren@hotmail.com. Aanmelden kan tot 1 april. IVN Geldrop is ook op internet.