Herstel kleinschalig landschap Leenderbos

Herstel kleinschalig landschap Leenderbos door Hakhoutbrigade weer van start.

De Hakhoutbrigade van het Leenderbos is op zaterdag- en woensdagochtenden tot en met eind maart 2015 weer bezig met het behoud van het kleinschalig landschap in en rond het Leenderbos. De werkzaamheden geschieden altijd buiten het broedseizoen, met name gedurende de winter tot de start van de lente in maart.

De Hakhoutbrigade is een initiatief van de Vlinderstichting en wordt begeleidt door Staatsbosbeheer. Wilt u zich aansluiten bij de Hakhoutbrigade en meehelpen om het kleinschalig landschap met de bijbehorende dieren te beschermen? Meld u dan aan bij coördinator Dennis Huijbers via dhuijber@gmail.com. De Hakhoutbrigade werkt 2 keer per maand op zaterdag- en woensdagochtend. U kunt zich bij dhr. Huijbers zowel aanmelden voor de buitenwerkzaamheden gedurende de winter, als ook voor de monitoring van vlinders en reptielen van april tot en met oktober 2015.

De Hakhoutbrigade, bestaande uit een groep fanatieke vrijwilligers, werkt sinds 2011 aan het herstel van het kleinschalige cultuurhistorisch landschap van het Leenderbos, waaronder houtwallen en singels. De oude eikenhakhoutstoven, die onder meer rondom historische akkers, genaamd kampkes, zijn gelegen, worden door hen afgezet en daarmee in stand gehouden. De jonge eiken die uit de oude stoven ontspringen vormen onder meer het leefgebied van de bruine eikenpage, een kwetsbare dagvlinder. Ook andere dieren zoals vleermuizen en reptielen profiteren van het herstel van de stoven. Naast het onderhoud aan eikenhakhout en singels, verzorgt de brigade ook de monitoring van dagvlinders, levendbarende hagedis en hazelworm.