Zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant werken samen aan nieuwe crisisdienst

Zeventien zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Brabant gaan de crisiszorg voor jeugdigen en gezinnen samen organiseren. Zij tekenden op 11 december een intentieverklaring waarmee de samenwerking werd bezegeld. De werknaam van de nieuwe crisisdienst is Spoed4Jeugd.

De 21 gemeenten in de regio staan achter dit initiatief. Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 de taak om alle jeugdzorg te regelen. Hier hoort ook de crisisdienst voor jeugdigen bij. De samenwerking van de zeventien zorgaanbieders moet in 2016 resulteren in een algemene crisisdienst voor alle leeftijden in Zuidoost-Brabant.

De crisisdienst is er voor mensen die in psychische nood raken en het overzicht kwijt zijn. Als een crisis kinderen treft komt veiligheid al snel in het geding. Het is dan belangrijk dat er snel en adequaat gehandeld wordt. Door de samenwerking ‘Spoed4jeugd’ is er voor jeugdigen en gezinnen in crisis een snelle en duidelijke toegang naar ondersteuning en/of zorg. Tevens draagt de samenwerking bij aan een efficiënte inzet van zorg en verbreding van de regionale crisisexpertise.

Spoed4Jeugd Zuidoost-Brabant is er zowel voor crisissituaties (als de situatie levensbedreigend is of als er direct gevaar is voor de jeugdige) als voor spoed (als er gevaar dreigt voor de jeugdige of de draagkracht van de opvoeders ernstig verstoord is). Bij het verlenen van hulp wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden van het gezin en het netwerk. De veiligheid voor de kinderen komt altijd op de eerste plaats.

De zeventien samenwerkende zorgaanbieders zijn: zorgdomeinen GGZ, (L)VG, Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke opvang. De organisaties die deelnemen aan Spoed4Jeugd Zuidoost-Brabant zijn: Amarant/Idris, Apanta GGZ, Bijzonder Jeugdwerk, Combinatie Jeugdzorg, Koraal Groep De La Salle, Leger des Heils, LEVgroep, Lumens Groep, GGz Eindhoven, GGZ Oost-Brabant, Reinier van Arkel/Herlaarhof, MEE Zuidoost Brabant, NEOS, ORO, Severinus, SMO en SWZ.