Raad van Geldrop-Mierlo onderstreept ‘Right to Challenge’ in WMO

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van thuiszorg aan mensen die dat nodig hebben. Taken van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verschuiven dan van het Rijk naar de gemeente.

Als iemand hulp aan huis nodig heeft, gaat de gemeente eerst kijken waar deze persoon precies behoefte aan heeft. Dat gebeurt door middel van een ‘keukentafelgesprek’. Er wordt gekeken wat men zelf kan regelen en waar ondersteuning vanuit de WMO nodig is. De gemeente organiseert op basis van dit gesprek dat er bijvoorbeeld iemand komt om het huis schoon te maken. Hoe één en ander geregeld moet worden, legt de gemeenteraad vast in een verordening. Hier zag de PvdA nog ruimte voor verbetering.

Paul Elsendoorn van de PvdA legt uit: “Om de WMO goed uit te voeren heeft de gemeente afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Maar mensen mogen ook zelf kijken naar goede oplossingen. En daar zitten hele mooie kansen. Wat nou als iemand zelf betere zorg kan organiseren tegen lagere kosten? Zorg die beter past bij die persoon? Dan kan dat ook een interessante oplossing zijn voor andere mensen”.

De raad van Geldrop-Mierlo heeft hierover gesproken en onderstreept dat het belangrijk is dat de gemeente mensen stimuleert om naar goede oplossingen te zoeken. Daarbij mag men de standaard zorgaanbieders uitdagen door te laten zien dat het ook anders kan. Zo versterken we de kwaliteit van de thuiszorg, terwijl het minder kost. Dit heeft twee belangrijke gevolgen. Aan de ene kant houdt het de zorgaanbieders scherp. En daarnaast wordt de zorg beter afgestemd op de behoefte van de persoon.

Een motie van PvdA Geldrop-Mierlo om dit zogenaamde ‘Right to Challenge’ in onze gemeente te stimuleren en om er ook van te leren is unaniem aangenomen door de raad. Een constructieve bijdrage dus van alle partijen, waarmee het belang van de mensen in Geldrop-Mierlo wordt behartigd.